SLU-nyhet

Hemma hos taigafladdermusen

Publicerad: 18 februari 2021

Den lilla skygga taigafladdermusen jagar nära sin koloni, och besöker ogärna öppna områden. Detta var något av det som förmedlades vid ett seminarium om fladdermöss och skogsbruk för Skogsstyrelsen, som CBM:s Johny de Jong höll i januari.

Hur funkar egentligen en fladdermus och hur går det ihop med skogsbruk? Detta var temat för ett seminarium som Johnny de Jong på CBM hade tillsammans med personal från Skogsstyrelsen i förra veckan. Syftet med seminariet, som lockade 140 deltagare, var att diskutera hur skogsbruk och fladdermöss kan kombineras.

För att kunna svara på frågan om fladdermöss och skogsbruk har Johnny och hans medarbetare använt radiosändare och följt en koloni med taigafladdermöss under deras jaktturer i skogen. Forskarna har dessutom fångat insekter och mätt ett antal olika parametrar i de biotoper som fladdermössen besökt. Det visade sig att alla jaktområden låg nära kolonin (inom en kilometer) och att blöta skogar och sumpskogar är de mest besökta biotoperna, och i dessa miljöer var också insektstätheten störst. Däremot undviks öppna områden, till exempel kalhyggen, helt av den lilla och väldigt skygga fladdermusen.

Närbild på en fladdermus. Foto.

Taigafladdermus. Foto: Johnny de Jong.


Kontaktinformation