SLU-nyhet

Hur mår Sveriges alla hundar?

Publicerad: 23 februari 2021
Hund

Hundar spelar en viktig roll i familjer och hos enskilda personer. Många påverkas när hunden skadas, lider av sjukdom eller har beteendeproblem som påverkar dess välbefinnande. Nu startar SLU ett forskningsprojekt ”Mitt liv med hund”, där valpar och deras ägare följs genom livet.

Therese Rehn, forskare och projektledare på SLU, har tillsammans med sin expertgrupp sammanställt ett antal enkäter som hundägare ska svara på. Genom en ökad förståelse för hur olika faktorer, såsom livsstil, arvsanlag, hälsa och beteende, påverkar hund och ägare hoppas vi genom projektet kunna förbättra hundars och människors välfärd.

Relationen mellan hund och ägare kommer särskilt att studeras. Hunden ses ofta som en familjemedlem, och som ägare bistår man med trygghet och stöd. I projektet studeras hur denna relation utvecklas och vad som kan vara avgörande för kvaliteten på relationen.

Hunden kan också vara en källa till trygghet och stöd för oss människor, och många finner i hunden en bundsförvant och en lekfull träningskompis. Inom projektet kommer även hundägandets effekter på ägarens fysiska och psykiska hälsa att studeras.

Kontakt

Forskare och projektledare Therese Rehn

Telefon: 018-67 21 08 eller e-post: mittlivmedhund@slu.se

Webb

www.slu.se/mittlivmedhund


Kontaktinformation