SLU-nyhet

SLU inför hårdare miljökrav för ett bättre klimat

Publicerad: 18 januari 2021
Vy från SLU campus Ultuna. Foto.

En kraftig minskning av flygresandet är en av de fem nya åtgärder som Sveriges lantbruksuniversitet nu har beslutat om. Syftet är att ytterligare minska universitetets klimatpåverkan.

Hela SLU:s verksamhet handlar om att ta fram och förmedla kunskap om hållbara system och ansvarsfullt brukande av naturresurserna, och därför har universitetet nu tagit ett steg till i miljöarbetet.

– Vi vill minska vår klimatpåverkan i enlighet med Parisavtalet samtidigt som vi bedriver verksamhet i världsklass; det är inte alltid lätt och kan innebära flera målkonflikter. Därför har vi nu fattat några progressiva beslut, säger SLU:s rektor Maria Knutson Wedel.

De nya besluten rör i första hand fem områden. Det är miljömål inom utbildning, miljöanalys, utsläpp från tjänsteresor, energiproduktion och -besparingar, samt riktlinjer för inköp av mat. Målen är också i linje med SLU:s nya strategi, där hållbarhet är ett av tre fokusområden.

– Vi har tagit fram en handlingsplan som ger oss en konkret att-göra-lista på vem som ska göra vad, vad vi kan göra för att vår infrastruktur ska stödja ett arbetsliv med minskat flygresande, hur vår kultur ska främja detta och också vad vi ska göra när vi ändå måste flyga, säger SLU:s miljöchef Johanna Sennmark. Men det är inte helt lätt. De flygresor som vi har gjort hittills har mycket sällan varit i onödan. Nu måste vi tänka nytt.

Tjänsteresor

  • Till 2025 ska SLU minska de fossila utsläppen från flygresor med totalt 60 procent jämfört med 2019 per helårsanställd. Det skulle kunna motsvaras av en minskning på 90 procent för inrikes flygresor och 50 procent för utrikes.

Utbildning

  • Integrera hållbar utveckling i alla program (100 procent) till 2025.
  • I kursutvärderingar senast år 2025 få minst 3,5 (av 5,0 möjliga) i medelvärde på frågan om i vilken utsträckning som hållbarhet har integrerats i utbildningen.

Miljöanalys

  • SLU har som övergripande miljömål att användningen av data som genereras av SLU:s miljöanalys blir större bland landets beslutsfattare, myndigheter, forskare och allmänhet.
  • Den ska vara tillgänglig, användbar, kvalitetskontrollerad samt ha säkerhetsmässig integritet.
  • SLU har sedan 2015 haft ett miljömål för miljöanalys. Samtidigt som målet förlängs skärps också uppfyllnadsgraden, som ökas från 80 till 90 procent.

Dessutom har nya miljömål och beslut fattats inom följande områden:

Energi
Se nyhetsartikel om nya miljömål inom energiproduktion och -besparingar

Riktlinjer för inköp av mat
Se nyhetsartikel angående riktlinjer för inköp av mat på SLU

Mer information

Johanna Sennmark, miljöchef, SLU
018-67 15 85, johanna.sennmark@slu.se

Magnus Nelin, presschef, SLU
073-807 88 90, magnus.nelin@slu.se


Kontaktinformation