SLU-nyhet

SLU och Evidensia Djursjukvård i nytt formaliserat samarbete

Publicerad: 02 februari 2021

SLU och Evidensia är ledande aktörer inom svensk djursjukvård och har sedan ett antal år bedrivit kliniska forskningsprojekt tillsammans. Nu formaliseras samarbetet för att ytterligare öka kunskapsutvecklingen för en djursjukvård i världsklass.

– Med ett formaliserat samarbete kommer Evidensia och SLU att tillsammans utveckla såväl befintlig som ny kunskap. Vad vi gemensamt kan åstadkomma leder förhoppningsvis till betydande positiva förändringar för djurhälsan och ännu bättre patientsäkerhet. Det är målsättningen för båda parter, säger Johan Wiklund, vd Evidensia Sverige.

SLU ser möjligheten att öka antalet industridoktorander och ge svensk djursjukvård ökad tillgång till efterfrågad kompetens. Med sina gemensamma handledningsresurser kommer SLU och Evidensia att kunna vidareutbilda flera europeiska specialister. SLU ser även fram emot att få tillgång till fler praktikplatser på Evidensias kliniker och djursjukhus, som blir ett attraktivt komplement till praktikplatserna på SLU:s universitetsdjursjukhus UDS.

– Samarbetet mellan SLU och Evidensia ger en möjlighet att kunna främja utvecklingen av den kliniska djursjukvården även utanför Uppsala, både nationellt och internationellt, säger Maria Knutson Wedel, rektor vid SLU.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, bedriver forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle med fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna. Den veterinärmedicinska fakulteten, VH, bedriver högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap. SLU:s universitetsdjursjukhus, UDS, kombinerar praktisk djursjukvård med forskning och utbildning.

Evidensia Sverige ingår i IVC Evidensia, en djursjukvårdskedja med mer än 1200 djursjukhus och djurkliniker i elva europeiska länder. Enbart i Sverige får över en halv miljon patienter trygg och personlig vård årligen.

Kontaktpersoner

SLU

Henrik Rönnberg, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper
Sveriges lantbruksuniversitet
018-67 13 63, henrik.ronnberg@slu.se

Evidensia

Marlene Areskog, Country Medical Director
Evidensia Djursjukvård
076-946 76 68, marlene.areskog@evidensia.se

Logotyp


Kontaktinformation
Sidansvarig: David.Stephansson@slu.se