SLU-nyhet

Stödutfodring av renar – ingen långsiktig lösning

Publicerad: 11 februari 2021
Ren letar mat i snön. Foto.

Stödutfodring av renar kan vara en nödlösning vid akuta beteskriser, men är ingen långsiktig lösning. För att möta utmaningarna med minskande betesresurser och negativa konsekvenser av klimatförändringar krävs andra åtgärder. Det visar en ny rapport där renägare och forskare från Norden har samlat erfarenheter av stödutfodring.

I mitten av januari kom det stora mängder med snö över de kustnära områdena i Västerbotten och södra Norrbotten. Flera samebyar har blivit tvungna att stödutfodra sina renar, som inte når de naturliga betesresurser under det höga snötäcket.

Oåtkomliga betesresurser är dock bara en faktor bland många som bidrar till nödvändigheten att stödutfodra under vintern.

– Ökande konkurrens från resursutvinning eller närvaro av rovdjur kan leda till behovet av att stödutfodra, säger Tim Horstkotte, forskare vid Umeå universitet och tidigare forskare vid SLU.

Varierande förutsättningar

Förutsättningarna när det gäller betesresurser kan skilja sig avsevärt mellan renskötselområden i Norge, Sverige och Finland, så även erfarenheterna av stödutfodring. För att möjliggöra ett kunskapsutbyte mellan renskötare från de olika länderna organiserades en gemensam workshop i våren 2018 i Kiruna.

Nu har en rapport publicerats som sammanfattar resultaten från detta kunskapsutbyte över nations- och språkgränser. Rapporten är skriven av forskare från Norge, Sverige och Finland med ett aktivt engagemang i skrivprocessen från deltagande renskötare.

Rapporten med de samlade erfarenheterna visar att stödutfodring kan vara en buffert mot beteskriser, men inte är någon långsiktig lösning på minskande betesresurser eller negativa konsekvenser av klimatförändringen.

För att hitta en lösning på rådande utmaningar förespråkar forskarna en fortsatt samproduktion av kunskap.

– Vi menar också att tillgång till otillgängliga betesmarker, eller återställande av naturliga betesresurser skulle vara ett mer jämlikt sätt att dela ansvaret för att upprätthålla och skapa förutsättningar för en renskötsel som är kulturellt, ekonomiskt och ekologisk hållbar, säger Tim Horstkotte.

 

Rapporten

Rapporten som finns på svenska, finska, norska, engelska och nordsamiska kan du ladda ner här.

 

Kontakt

Tim Horstkotte, forskare
E-post: tim.horstkotte@umu.se


Kontaktinformation
Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se