SLU-nyhet

Urban Forum – Praktik möter akademi - ett lyckat forum i digitalt format

Publicerad: 16 februari 2021
Ett stort konstverk gjort av plastglas stående mellan träd i en park.

Urban Forum - mötesplatsen för forskare och praktiker, som har arrangerats av plattformarna SLU Urban Futures och Urban Arena sedan 2019 blir våren 2021 både digitalt och internationellt. Ett första forum gick av stapeln den 5 februari med temat: Rethinking Design Processes.

Våren 2019 arrangerades ett första 'Urban Forum' - ett samverkansinitiativ mellan de två forskningsplattformarna SLU Urban Futures och Urban Arena vid Lunds universitet. Praktiker och forskare bjöds då in för att presentera idéer och projekt i relation till hållbar stadsutveckling. Här fanns en möjlighet att få feedback och utbyta kunskap samt utveckla projekt tillsammans med andra praktiker och forskare, i en generös, inspirerande och kollegial atmosfär. Konceptet var mycket populärt och formades en andra gång under International Transdisciplinarity Conference i Göteborg 2019.

Våren 2021 blir Urban Forum, som så många andra evenemang, en digital mötesplats och nya möjligheter öppnas därmed upp. Den 5 februari arrangerades det första digitala forumet - där projekt i Tyskland, Österrike, Sverige, Tanzania, USA och Zambia presenterades.

Läs mer om detta forum - och kommande - på den engelska sidan.

 

Fakta:

Urban Forum | Practice meets Academia är ett samverkansinitiativ av professor Lisa Diedrich, SLU Urban Futures och Assoc. Prof. Per-Johan Dahl, Urban Arena vid Lunds universitet i syfte att öka samspelet mellan praktik och akademi.


Kontaktinformation

SLU Urban Futures
urbanfutures@slu.se

SLU Alnarp
SLU Urban Futures
Enheten för samverkan och utveckling
Box 190
234 22 Lomma

Sidansvarig: parvin.mazandarani@slu.se