SLU-nyhet

Artrika undervattensdjungler höjer naturvärden i skärgården

Publicerad: 23 mars 2021
Tång under vatten

En stor mångfald av växter i Östersjöns skärgårdsvikar bidrar till höga naturvärden, och skapar positiva effekter som klarare vatten och bättre uppväxtmiljöer för gädd- och abborryngel. Det visar forskare från Stockholms Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Groningens Universitet i Nederländerna i en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Ecosystems.

I studien undersökte forskarna undervattensväxternas betydelse i 32 grunda vikar längs Östersjökusten.

– När mångfalden av växter är hög blir också växtsamhällena tätare i och med att små ”marktäckande” växter blandas med glesare växter som växer högt upp mot vattenytan. Det gynnar i sin tur både gädd- och abborr-yngel samt vattenkvalitet, säger doktoranden Åsa Austin på Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) vid Stockholms universitet.

Läs mer om studiens resultat på DEEPs webbplats >>


Kontaktinformation
Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se