SLU-nyhet

Fisk i fokus i vårens docentföreläsningar

Publicerad: 17 mars 2021
Smolt (lax) som tittar i i kameran

Välkommen på öppna docentföreläsningar fredag 19 mars! Då pratar Josefin Sundin och Johan Östergren, som både är forskare vid institutionen för akvatiska resurser, om sina respektive forskningsområden: om hur fiskars beteende påverkas av miljöförändringar samt om genetiska studier av Östersjölax.

Vi människor påverkar hav, sjöar och vattendrag på en rad olika sätt; bland annat genom utsläpp av föroreningar som kemikalier, läkemedel och plaster. I sin föreläsning kommer Josefin Sundin att berätta om vilka effekter miljöförändringar, bland annat läkemedelsutsläpp, har på fiskars beteende och ekologi. Hon kommer också diskutera hur moderna forskningsmetoder kan användas för att angripa komplexa frågor om hur miljöförändringar påverkar ekosystemen. Läs mer om Josefins Sundins föreläsning "Effekter av miljöförändringar på fiskars beteende och ekologi" som hålls klockan 9:00 fredag 19 mars


Johan Östergren föreläsning "Östersjölax – en utsatt fisk i dubbel bemärkelse" handlar både om hur laxbestånden påverkas av mänskliga aktiviteter som vattenkraftsutvinning, skogsbruk och fiske, samt av utsättningar av odlad lax. Johan Östergren använder genetik som verktyg och har bland annat analyserat 100 år gamla laxfjäll. Resultaten visar vilka genetiska effekter utsättning av lax har fått på laxbestånden i Östersjön, och hur populationsgenetik kan användas för att utveckla långsiktigt hållbar förvaltning. Läs mer om Johan Östergrens föreläsning som hålls klockan 10:30 fredag 19 mars.

Registera dig!


Här hittar du alla vårens docentföreläsningar* vid NJ-fakulteten (pågår 17-19 mars) och information om hur du registrerar dig för att kunna lyssna.

*En docentföreläsning är sista delen i ansökningsprocessen för att utnämnas till docent. För att bli docent krävs både forskningsmeriter och pedagogiska färdigheter, och syftet med föreläsningen är att den blivande docenten på ett populärvetenskapligt sätt ska ge inblick i sitt forskningsområde för en bred publik.


Kontaktinformation

Josefin Sundin, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
josefin.sundin@slu.se, 010-478 42 24

Johan Östergren, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
johan.ostergren@slu.se, 010-478 42 62, 070-346 14 29                    

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se