SLU-nyhet

Industridoktorander kan bli framtidens ledare inom livsmedel

Publicerad: 19 april 2021
En kvinna med blont hår i hästsvans står i ett laboratorium med en flaska i handen. Foto.

Livsmedelssektorn i Sverige står inför många utmaningar för att producera hållbart och klimatsmart. Som en del i att ta fram Sveriges framtida ledare inom livsmedelsindustrin startades industridoktorandprogrammet LivsID vid SLU. Nu har doktoranderna kommit mer än halvvägs i projekten som involverar nio företag och elva doktorander.

För att klara framtidens livsmedelsutmaningar måste vi producera hållbart och klimatsmart, minska användning av fossila råvaror samt minska matsvinnet. Högkvalificerade personer med bra problemlösningsförmåga som är bekanta med olika företags- och samhällsprocesser har stor potential att bli framtidens ledare inom livsmedelsindustrin.

– Doktoranderna är anställda ute på företagen och genom LivsID:s aktiviteter interagerar de också med varandra och skapar ett nätverk mellan akademi och företag, säger Volkmar Passoth som är koordinator för LivsID på SLU.

Forskning om kyckling, betor, äpplen, bröd, mjölk och nyttiga bakterier

Forskningsprojekten spänner över många olika slags livsmedel, både djurproduktion, mejeri, rotfrukter och bakterier är inkluderade bland projekten. Thomas Eliason undersöker laktobaciller som är viktiga för smakutvecklingen i många lagrade ostar.

– Det som har pushat mig framåt är mitt driv att kunna bidra till svenskt, men framförallt, norrländskt jordbruk efteråt. Min förhoppning och önskan sedan jag började min doktorandutbildning är att vi kommer fram till något som är av verklig betydelse för mejeriindustrin, säger Thomas.

Smartare av fiber?

Laura Pirkola på Fazer undersöker vilka effekter fiberrikt bröd har på tarmfloran och hjärnan med hjälp av kliniska studier på. I framtiden vill hon gärna arbeta med forskning och produktutveckling.

– Jag vill gärna vara involverad i att utveckla livsmedel eller andra produkter som kan förbättra människors hälsa, säger Laura.

En man i blå overall vid kor. Foto.
Thomas Eliasson på Norrmejerier undersöker laktobaciller som är viktiga för smakutvecklingen i många lagrade ostar. Foto: Reija Danielsson.
En leende kvinna styr en traktor av äldre modell. Foto.
Solja Pietiäinen på Lantmännen undersöker hur ämnen i vetekli kan användas för bättre bröd och minskat matsvinn.
En man pipetterar i ett lab. Foto.
Ludwig Lundqvist på BioGaia undersöker hur man bäst odlar och producerar bakterier som är bra för hälsan. Foto: Hans Jonsson.
En man står vid en mycket stor hög med sockerbetor. Foto.
William English på Nordic Beet Research undersöker hur sockerbetor på bästa sätt kan lagras vid åkrarna under vintern för att minska förluster efter skörd. Drönarfoto: William English.
En man med tre kor på en äng i solsken. Foto.
Christian Bengtsson på VikingGenetics vill förbättra avel på besättningsnivå genom att ta hänsyn till DNA-information. Foto: Camilla Koed.

Forskning med direkt tillämpning

Johan Bonestroo arbetar med juverinfektioner hos mjölkkor.

– Mitt projekt är ganska praktiskt till sin natur och när ett nytt projekt inleds frågar vi oss alltid vad nyttan är ur jordbrukarens perspektiv. Jag tror att detta visar på värdet av industridoktorer, den här omedelbara tanken över vilket praktiskt värde en idé har, säger Johan.

Elva projekt – från Västerbotten till Skåne

LivsID startade hösten 2018 på uppdrag av regeringen inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin. Totalt handlar det om elva projekt i Alnarp, Umeå och Uppsala. Företagen som är involverade är BioGaia, DeLaval, Fazer, Kronfågel, Lantmännen Nordic Beet Research, Norrmejerier, VikingGenetics och Äppelriket.

– Nu har doktoranderna kommit drygt halvvägs i projekten och de vetenskapliga artiklarna börjar publiceras. Det har varit roligt att följa doktoranderna ute på företagen och se de framsteg som görs, säger Volkmar Passoth.

Vill ha en fortsatt nära kontakt med universitetsvärlden

– Jag tror våra svenska lantbrukare kommer få nytta av forskningsresultaten och bättre kunna använda sig av den informationen man får med ett genomiskt test. Dessutom hoppas jag även att min forskning kan bidra till något nytt inom forskarvärlden. När jag har disputerat skulle jag gärna jobba kvar på VikingGenetics och fortsätta ha en nära kontakt med universitetsvärlden, säger Christian som arbetar med förbättrad avel på besättningsnivå genom att ta hänsyn till DNA-information.

Ludvig Lundqvist förskar för ökad förståelse för hur bakterier som är bra för hälsan kan odlas och hur man bäst producerar probiotiska bakterier på BioGaia.

– Jag hoppas fortsätta med forskning på BioGaia. Under min utbildning har jag blivit mer och mer engagerad i planeringen av olika projekt, vilket är något jag hoppas kunna involvera mig ytterligare i. Förhoppningsvis har jag möjlighet att fortsätta samarbeta med universitet och utforska gränslandet mellan just industri och akademi, säger Ludvig Lundqvist som forskar på hur man bäst odlar och producerar bakterier som är bra för hälsan.

Fakta:

Läs intervjuer med doktoranderna:

Annie Larsson som arbetar med Lantmännen i projektet ” Framtidens foder och framtidens fordervärderare för en konkurrenskraftig mejeriindustri och växtförädling” är just nu föräldraledig.


Kontaktinformation

Volkmar Passoth är koordinator för LivsID