SLU-nyhet

Marie Spohn och Anke Herrmann installeras som professorer

Publicerad: 21 april 2021
Kupade händer hålleri jord mot brun bakgrund. Foto.

Marie Spohn och Anke Herrmann är sedan 2020 professorer vid institutionen för mark och miljö. Under 28-29 april kommer de och 13 andra nya professorer hålla korta och inspirerande populärvetenskapliga föreläsningar. Föreläsningarna är en del av professorernas installation i sina nya ämbeten.

Anke kommer hålla sin föreläsning "Life underground: the diet of soil biota" onsdagen den 28 april kl.12:30. Marie Spohn håller sin föreläsning torsdagen den 29 april kl. 9:10 med titeln "Element cycling in terrestrial ecosystems".

Varje programpunkt inleds med en presentationsfilm och ett samtal mellan professor och moderator. Efter denna introduktion kommer varje professor att ge en populärvetenskaplig föreläsning på 15 minuter som avslutas med en frågestund.Föreläsningarna direktsänds från SLU Uppsala och SLU Umeå. Du kommer att hitta sändningen på den här sidan. Ingen anmälan krävs.

Sammanlänkade kretslopp

Marie Spohn studerar omsättningen av kol, fosfor och kväve i mark. Hon är särskilt intresserad av hur ämnenas kretslopp är sammanlänkade genom olika biologiska och kemiska processer. För att få en bättre förståelse för omsättningen använder hon bland annat markkemiska analyser, isotoper och mikrobiologiska verktyg. Under senare år har hon studerat jordar i många regioner, inklusive Chile, Sydafrika och USA. I framtiden kommer hon att fokusera på omsättning av näringsämnen i svensk skogsmark.

Samspelet mellan organism och omgivning

Anke Herrmanns forskning handlar om omsättningen av organiskt material, markorganismernas föda, i olika jordbrukssystem. Hon har ett särskilt fokus på samspelet mellan det organiska materialet, organismsamhällets sammansättning och den livsmiljö där dessa organismer lever. Sådana studier kan avslöja hur effektivt markorganismer använder sina resurser under olika förhållanden. Omsättningen av organiskt material är viktig på flera sätt. Ett rör klimatet, genom återkopplingsmekanismer mellan mark och atmosfär. Ett annat gäller hållbar intensifiering av jordbruket genom att främja markens bördighet genom lämplig hantering av jordbruksmark.

Fakta:

Marie Spohn

Marie Spohn är född 1983 i Tyskland. Hon studerade biologi vid Universität Oldenburg, där hon fortsatte med forskarstudier och disputerade i markvetenskap 2011. Hon arbetade därefter som postdoktor under två år vid Universität Göttingen innan hon 2013 anställdes som lektor vid institutionen för markekologi vid Universität Bayreuth. Efter en period vid Universität Wien 2015 återvände hon till universitetet i Bayreuth 2016, där hon kunde bygga upp en egen forskargrupp med stöd från forskningsstiftelsen Deutsche Forschungsgemeinschaft. Marie Spohns forskning kretsar kring de biologiska, geologiska och kemiska processer som påverkar omsättningen av kol, kväve

Anke Herrmann

Anke Herrmann föddes 1973 och växte upp på ett litet lantbruk med vinproduktion i sydvästra Tyskland. Hon läste agrarbiologi vid Universität Hohenheim i Stuttgart och tog sin examen 1998. Därefter följde doktorandstudier vid SLU och hon disputerade 2003 med en avhandling om att förutsäga kvävemineraliseringen från markens organiska material. Efter disputationen arbetade hon vid Newcastle University i Storbritannien och The University of Western Australia som EU Marie Skłodowska-Curie Research Fellow. I augusti 2008 återvände hon till Sverige och SLU:s dåvarande institution för kemi, och året därefter antogs hon som docent i markvetenskap vid SLU.

I mars 2016 flyttade Anke Herrmann sin verksamhet till SLU:s institution för mark och miljö, där hon i dag är prefekt. 2018 var hon koordinator för en internationell workshop om hållbar intensifiering av jordbruket. Hennes nuvarande forskning har stöd från EU, Formas, BalticWaters2030 och Lantmännen.

 

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se