SLU-nyhet

Ny satsning ska rädda asken och almen

Publicerad: 16 april 2021
Foto på träd med almsjuka

SLU och Skogforsk bygger upp ett projekt för att rädda asken och almen. Sveaskog finansierar projektet med 500 000 kronor under 2021 och avser att skala upp satsningen under kommande år. Ask och alm är två välkända och omtyckta trädslag i Sverige, men tyvärr är båda arterna hotade och riskerar att bli mycket sällsynta inom en relativt snar framtid.

– Asken och almen är väldigt viktiga och populära, vilket märks i att de ofta planterats som vårdträd på gårdar. Men de är hotade och därför satsar vi en halv miljon i det här projektet för att försöka bevara dem. Ambitionen är att skala upp satsningen de kommande åren, säger Fredrik Klang, skogbrukschef på Sveaskog.

Skalbagge sprider almsjuka

Bakgrunden till hotet är sjukdomar som drabbar träden. Almsjukan upptäcktes i Sverige på 1950-talet och är en svampsjukdom som sprids med skalbaggen almsplintborre. När ett träd blir smittat så resulterar det i att trädet dör. Sjukdomen är nu utspridd över hela almens utbredningsområde, vilket resulterat i att almen minskar snabbt i antal och nu riskerar att försvinna helt. På vissa håll bekämpas sjukdomen genom mycket aktiva skötselåtgärder, men om man inte lyckas skapa resistenta almar är den strategin på sikt omöjlig.

Svamp bakom askskottsjuka

Askskottssjukan orsakas av en svamp och upptäcktes i Sverige för första gången 2001. Man tror att svampen kom till Europa genom att man planterat arten Manchurisk ask som fört med sig svampen som sedan snabbt har spridit sig. Idag är de flesta askar angripna och en stor del av dem har dött. Enstaka askar har en viss resistens och det är viktigt att identifiera dessa träd.

Både alm och ask har ett stort antal arter som är beroende av dem, till exempel många arter av mossor, lavar och insekter. Almen är en viktig värd för 250 arter varav 121 är rödlistade. Asken är en viktig värd för 200 arter varav 94 är rödlistade. När alm och ask minskar så riskerar många av dessa arter att helt försvinna redan innan träden har dött ut.

Läs mer om insekter, lavar, svampar och mossor som är beroende av ask och alm här: https://www.slu.se/ew-nyheter/2020/4/hotet-mot-asken-toppen-pa-ett-isberg/

– Om vi lyckas identifiera resistenta träd och sedan uppföröka dem, så kan vi rädda trädarterna men det är bråttom för många av de arter som är beroende av dessa träd, säger Johanna Witzell på Sveriges lantbruksuniversitet.

Söker resistenta träd

De senaste åren har det påbörjats ett arbete med att rädda asken genom att med hjälp av allmänheten lokalisera träd som verkar vara resistenta och sedan testa dessa (läs mer på raddaasken.nu).

– Finansieringen för detta arbete har dock fram till nu varit otillräcklig och inte säkerställd långsiktigt. Betydligt mindre arbete har gjorts på alm men nu vill vi med denna satsning starta upp arbetet med att rädda även detta trädslag, säger Thomas Kraft på Skogforsk.

Almen och asken har en viktig plats i vårt kulturella arv. I asatron omtalades asken Yggdrasil i vars krona asagudarnas hem Asgård fanns. Den första kvinnan skapades från en alm och fick namnet Embla, medan den första mannen skapades från en ask och fick namnet Ask.

– Det känns som en självklarhet att vi måste göra vad vi kan för att rädda dessa arter, säger Fredrik Klang.

Texten bygger på ett pressmeddelande från Sveaskog.

Kontaktpersoner

Frågor om alm

SLU: Johanna Witzell, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Alnarp
johanna.witzell@slu.se, 070-295 08 20
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/ssv/nyheter/nyhetsbrev_johanna_200910.pdf

Skogforsk: Thomas Kraft 
Thomas.kraft@skogforsk.se, 070-690 00 58

Frågor om ask

SLU: Michelle Cleary, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Alnarp.
Michelle.cleary@slu.se, 076-787 87 71
https://www.slu.se/en/ew-cv/michelle-cleary/

Skogforsk: Mateusz Liziniewicz
Mateusz.liziniewicz@skogforsk.se, 070-999 87 06 

Frågor till Sveaskog

Fredrik Klang, skogsbrukschef
fredrik.klang@sveaskog.se eller pressjour 08-655 90 50


Kontaktinformation

Sidansvarig: David.Stephansson@slu.se