SLU-nyhet

Positiv inställning till SLU Grogrund

Publicerad: 23 april 2021

I Jordbruksverkets rapport Utvärdering och uppföljning av den nationella livsmedelsstrategin 2021 omnämns SLU Grogrund i postitiva ordalag. Bland annat konstateras att arbetet redan har lett fram till ett uppsving för växtförädlingsverksamheten i Sverige. 

Fruktbar samverkan samt uppskattade och välbesökta nätverksaktiviteter för personer med anknytning till växtförädling, är andra kommentarer i rapporten. Här nämns även att Lantbrukarnas riksförbund (LRF) vill se ökad finansiering till SLU Grogrund.

Läs mer i rapporten, där SLU Grogrund omnämns på flera ställen. Avsnitt 4.2.3.1 handlar specifikt om SLU Grogrund:

Utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin – årsrapport år 2021 

 

 


Kontaktinformation

Eva Johansson, Professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62

Sidansvarig: marianne.persson@slu.se