SLU-nyhet

SLU stärker sin position som internationellt toppuniversitet

Publicerad: 22 april 2021

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, tar årligen fram ett index som visar hur internationella lärosätena i Sverige är. Nu har de gett maxbetyg, fem stjärnor, till SLU. De senaste åren har Chalmers, KTH, och Handelshögskolan i Stockholm fått maximala fem stjärnor av STINT. Nu ansluter även Sveriges lantbruksuniversitet, SLU till denna exklusiva grupp.

Enligt STINT är förändringen för SLU från tidigare år är betydande och beror på att i princip alla underliggande indikatorer har utvecklats positivt, inte minst forskningen, som har en relativt stor betydelse för det sammanvägda resultatet.

”Våra vetenskapsområden är nära knutna till de globala utmaningarna och Agenda 2030. Både kunskapsuppbyggnad och genomförande av åtgärder blir effektivare om de drivs i internationella samarbeten. Klimatfrågan är ett tydligt exempel men även tillgång till mat och vatten är frågor där internationell samverkan är naturlig. Våra studenter är medvetna om detta och vi ser ett tydligt intresse för utbytesstudier. Vi är mycket glada över att få ett kvitto på att våra satsningar på internationalisering har burit frukt”, säger Maria Knutson Wedel, rektor vid SLU.

Läs mer på STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forsknings webbsida.


Kontaktinformation