SLU-nyhet

Värdet av träd längs vattendrags stränder

Publicerad: 29 april 2021
Flygbild på vattendrag. Foto.

Djur och växter och i ett vattendrag påverkas av landskapet omkring vattendraget. I en video från Naturvårdsverket berättar Brendan McKie om resultaten från forskningsprojektet Crosslink, som undersökt trädbevuxna strandzoner som ett förvaltningsverktyg för att buffra vattendrag från påverkan i stads- och jordbrukslandskap.

Syftet med Crosslink är kvantifiera värdet av trädbevuxna strandzoner som skydd av biodiversitet, ekosystemsfunktioner och ekosystemtjänster. Crosslink är ett internationellt projekt, och provtagning har genomförts i fyra europeiska länder. I Sverige har bland annat Hågaån i Uppsala undersökts.

I filmen nedan berättar Brendan McKie, universitetslektor vid institutionen för vatten och miljö, mer om resultaten från Crosslink. I filmen medverkar också samarbetspartners från länsstyrelsen och Fyrisåns vattenförbund.

Läs mer om Crosslink.

Värdet av trädbevuxen strandkantzon

I filmen får du veta mer om Crosslink, ett forskningsprojekt om värdet av trädbevuxen strandkantzon.