SLU-nyhet

Vårkollen – hjälp forskarna att hålla koll på klimatförändringar

Publicerad: 27 april 2021
Foto på tussilago

Året startade med rejäl vinter i hela landet, men sedan har våren kommit igång ordentligt i södra Sverige. Flera bakslag i vädret gör dock att läget är ovanligt oklart i år. Nu vill Svenska Botaniska Föreningen veta hur växterna har reagerat på denna vår, runt om i landet, för att kunna få koll på klimatförändringars inverkan på växterna. Allmänheten uppmanas att kolla upp en handfull vårtecken under valborgshelgen (30 april–1 maj) och sedan rapportera in dessa till Vårkollen.

Vårkollen, som är ett medborgarforskningsprojekt där frivilliga och professionella forskare samarbetar, genomfördes för första gången 2015. Varje år har tusentals observationer rapporterats in från hela landet om blommande vitsippor, tussilago, sälg och hägg samt björkarnas lövsprickning. Tidigare år har det visat sig att till exempel björkarnas lövsprickning hunnit 40–50 mil längre norrut än vad som var normalt för drygt 100 år sedan. Genom att samla in vårtecken under många år, kan Svenska Botaniska Föreningen (SBF) i samarbete med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) analysera hur växterna tar emot våren och om det finns några trender som tyder på att klimatförändringar har lett till bestående skillnader jämfört med förr.

– Förra året var det rekordmånga som rapporterade in till Vårkollen. Vi är glada att det är så många som vill vara medborgarforskare och intresserar sig för vårtecknen. Vi hoppas på samma stora uppslutning i år. Dessa vårteckenspanare bidrar till vetenskaplig kunskap och är ovärderliga för vi ska kunna få in uppgifter som täcker hela landet vid samma tidpunkt, säger Mora Aronsson, ordförande i Svenska Botaniska Föreningen.

I år hade vi ordentlig vinter i hela landet, men övergången till vår kom tidigt, så tidiga vårtecken har redan skådats på många platser i landet. Det har också kommit flera bakslag med snö ända ner i Götaland, men även om en del tidiga växter hinner börja blomma innan bakslagen, så gör andra halt tills nästa värmebölja kommer. Många vårtecken hålls också tillbaka av snön, så att de på många håll måste vänta tills snön smält bort. Sådana lokala variationer gör att det är viktigt att få in rapporter från alla delar av landet. Genom att delta i Vårkollen kan var och en hjälpa till att besvara frågan hur långt vårtecknen hunnit hemmavid just kring Valborg i år.

Klimatförändringarna påverkar både vårens ankomst och växtsäsongen som helhet, men varje år är unikt, så det finns fortfarande anledning att göra observationer av detta. De senaste tio åren har till exempel vitsippornas blomning och björkarnas lövsprickning startat ca två veckor tidigare än vad som var normalt för drygt 100 år sedan. Men hur ser det ut i år?

– Eftersom vårtecknens ankomst dokumenterades under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet av ett landsomfattande nätverk av observatörer, kan vi jämföra de uppgifter vi får in via Vårkollen med hur det såg ut då, säger Ola Langvall från SLU, som är samordnare för Svenska fenologinätverket.

Vårkollen är en del av Naturens kalender, en större miljöövervakning där frivilliga medborgarforskare över hela landet bidrar till att dokumentera växtsäsongen från första vårtecken till sista hösttecken. Eftersom växtsäsongens längd och tidpunkten när olika arter blommar, skjuter skott eller fäller sina löv är grundläggande egenskaper i naturen, är det många som påverkas när naturens kalender ändras. Skogsbrukare, jordbrukare, biodlare och pollenallergiker är exempel på sådana som är direkt beroende av samspelet i och med naturen, och därmed behöver vi kunskap om hur den biologiska växtsäsongen förändras som en effekt av klimatförändringar.

Vårkollen tar emot observationer av vårtecken enbart under de två dagarna 30 april och 1 maj. Resultatet publiceras på förmiddagen den 3 maj, som är första vardagen efter Vårkollens genomförande.

Mer information

Vårkollens hemsida: www.vårkollen.se

Ladda hem folder om Vårkollen

Kontaktpersoner nationellt

Svenska botaniska föreningen (www.svenskbotanik.se)

Mora Aronsson, mora.aronsson@svenskbotanik.se, 072-512 10 43

Moa Pettersson, moa.pettersson@svenskbotanik.se, 070-923 66 76

SLU, samordnare för Svenska fenologinätverket (www.naturenskalender.sewww.vårkollen.se)

Ola Langvall, ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26

Regionala kontaktpersoner

Blekinge, Robert Ekholm, Robert.Ekholm@lansstyrelsen.se, 010-224 01 29

Bohuslän, Tore Mattsson, tore.mattsson@svenskbotanik.se, 073-089 00 38

Dalarna/Leksand, Kicki Marcus, kicki.marcus@gmail.com, 070-274 51 00

Dalarna/Falun, Johanne Maad, johanne.maad@svenskbotanik.se, 070-467 41 01

Dalsland, Claes Kannesten, claes.kannesten@telia.com, 073-801 64 02

Gästrikland, Peter Ståhl, peter.b.stahl@gmail.com, 073-024 20 43

Halland, Moa Pettersson, moa.pettersson@svenskbotanik.se, 070-923 66 76

Hälsingland, Björn Wannberg, bjorn@particleoptics.se, 0271-100 51

Härjedalen, Eva Sundin, e.sundin@telia.com, 070-922 04 16

Jämtland, Staffan Åström, carex47@gmail.com, 070-686 82 74

Medelpad, Eva Sundin, e.sundin@telia.com, 070-922 04 16

Närke, Bo Hägerås, hageras@gmail.com, 070-650 97 74

Småland, Åke Rühling, ake.ruhling@telia.com, 070-606 86 21

Småland/Jönköping, Magnus Thorell, magnus.thorell@telia.com,036-37 22 35

Södermanland/Stockholm, Gunnar Björndahl, gunnar.bjorndahl@svenskbotanik.se, 070-230 54 82

Södermanland, Hans Rydberg, hans@cmag.se, 070-394 43 63

Skåne, Moa Pettersson, moa.pettersson@svenskbotanik.se, 070-923 66 76

Uppland, Mora Aronsson, mora.aronsson@svenskbotanik.se, 072-512 10 43

Uppland/Stockholm, Yolanda Karlsson, yolandakarlsson@gmail.com, 072-026 59 41

Värmland, Pär Dahlström, par.dahlstrom@gmail.com, 070-518 06 24

Västerbotten, Åsa Granberg, asa.granberg@gmail.com, 070-239 33 58

Västmanland, Henrik Berg, henrik.berg@lansstyrelsen.se, 010-224 92 15

Ångermanland, Stefan Grundström, stefan.grundstrom@hotmail.com, 073-091 25 69

Öland, Ulla-Britt Andersson, ullabritt.oland@gmail.com, 070-536 78 36

Östergötland, Kjell Antonsson, kjell.antonsson56@gmail.com, 072-516 42 45


Kontaktinformation