SLU-nyhet

Biologiska mångfaldens dag 2021: samtal om vägen framåt

Publicerad: 19 maj 2021

Fredag den 21 maj medverkar Torbjörn Ebenhard och Tuija Hilding-Rydevik, SLU Centrum för biologisk mångfald, i ett direktsänt seminarium för att diskutera tillståndet för biologisk mångfald i Sverige och världen och vad som krävs för att vända den negativa trenden.

Det är Naturskyddsföreningen, Stiftelsen Skansen och Världsnaturfonden WWF som bjuder in till ett digitalt seminarium med anledning av biologiska mångfaldens dag 2021. Här medverkar bland andra Torbjörn Ebenhard, föreståndare och forskningsledare vid SLU Centrum för biologisk mångfald, och pratar om biologisk mångfald, vad det är, varför det är viktigt och läget i Sverige och världen idag, samt Tuija Hilding-Rydevik, professor emeritus vid SLU Centrum för biologisk mångfald, som ska pratat om drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald och hur vi vänder trenden.

- Världens länder har inte lyckats nå de globala mål för biologisk mångfald som sattes upp 2010. Istället fortsätter utarmningen av mångfalden och dess ekosystemtjänster på ett sätt som hotar basen för vår försörjning. Ett tänkvärt faktum är att 96 % av den totala vikten av alla däggdjur i världen utgörs av människor och våra tamdjur, medan drygt 6000 arter vilda däggdjur tillsammans bara utgör 4 %. Det säger något om hur mycket av jordens utrymme och resurser som människan tar i anspråk, och hur litet det blir kvar till alla andra organismer, säger Torbjörn Ebenhard.

Under seminariet lanserar Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF en rapport om Sveriges genomförande av globala miljöåtaganden och presenterar förslag om hur Sverige behöver agera globalt och på hemmaplan. Seminariet avslutas med ett samtal med Sveriges miljö- och klimatminister Per Bolund. 

Mångfalden av liv på jorden minskar i snabbare takt än någonsin i mänsklighetens historia. Även i Sverige pågår en utarmning av biologisk mångfald. Samtidigt ökar trycket på våra naturresurser både på land, i sötvatten och i havet. Biologisk mångfald, det vill säga all den variation mellan arter, inom arter och livsmiljöer som finns, är en förutsättning för livet på jorden. Förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot som klimatförändringarna. 

 

Seminariet startar 09.00 och pågår till 10.50, fredag 21:a maj. Anslut till seminariet här: https://www.wwf.se/nyheter/biologisk-mangfald-vagen-framat/

 

Biologiska mångfaldens dag

Kring den 22 maj (som år 2002 av FN utsågs till internationella dagen för biologisk mångfald), pågår en mängd olika initiativ och aktiviteter för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse för oss människor och för vår värld.

I år, liksom förra året, sker en hel del evenemang digitalt, och en stor del av allt kan man hitta (och rapportera in om) på webbsidan biomfdag.se

Förutom livesändningar finns tips på utflykter, tipspromenader, art- och naturbingo, bioblitzar och mycket annat. Läs mer på www.biomfdag.se


Kontaktinformation