SLU-nyhet

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Publicerad: 26 maj 2021

SHa jobbar inom ramen för SKA22 med att ta fram riskindex för storm och granbarkborrar, samt att förbättra det befintliga riskindexet för rotröta. Detta och mer presenterade Jeanette Eggers vid en KSLA workshop.

I takt med att klimatrelaterade skador på skog ökar behöver modeller för att beräkna konsekvenserna förbättras. Under KSLA Workshopen "Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen" 23 mars 2021  presenterades befintliga modeller för skadeberäkningar men även vad som behövs framgent för att kunna göra bättre beräkningar av de ekonomiska konsekvenserna som följer av skogsskador.

- I dagsläget underskattas antagligen framtida, klimatrelaterade skador. På SHa jobbar vi med att ta fram riskindex för storm och granbarkborrar, och förbättra det befintliga riskindexet för rotröta. Arbetet sker inom ramen för SKA22. Men dessa modeller skattar risk, inte mortalitet, så de ger ingen direkt påverkan på ekonomin. Det blir dock möjligt att både analysera konsekvenserna av olika sätt att bruka skogen på risknivå och optimera för att kunna hålla låga risknivåer, berättar Jeannette.

För att kunna anpassa skogsbruket så framtida skador förebyggs behövs ett pålitligt beslutsstöd. Därför är det angeläget att fortsätta utvecklingen av risk- och skademodeller, samt att göra känslighetsanalyser där risk kopplas till avgångar. Det nyetablerade Skogsskadecentret kommer förhoppningsvis leda framåt.

Fakta:

Se hela föreläsningen "Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen" på KSLA.

Workshopen inleddes med fyra inspirationsföreläsningar, varav en handlade om hur skador beräknas i Heureka. Jeanettes presentation börjar 28 minuter in i inspelningen.

Ca 40 personer deltog i eventet, däribland dem H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.K.H Carl-Philip.


Kontaktinformation

Foto av Jeannette Eggers av Johan SamuelsonJeannette Eggers, Forskare/Programchef SHa
Institutionen för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
jeannette.eggers@slu.se, +46907868305, +46722035026

Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se