SLU-nyhet

Erik Degerman får utmärkelsen Århundradets Folkbildare

Publicerad: 26 maj 2021
Erik Degerman håller i ett diplom. Foto.

Erik Degerman, tidigare verksam på institutionen för akvatiska resurser vid SLU, har tilldelats utmärkelsen Århundradets Folkbildare av Sveriges Fiskevattenägareförbund. I motiveringen framhålls Eriks livsgärning och stora kunskaper om fiskevård och fiskeribiologi, och att han har varit oerhört uppskattad i vida kretsar. Utmärkelsen delades ut vid Sveriges Fiskevattenägareförbunds förbundsstämma den 25 maj 2021.

Grattis Erik till utmärkelsen Århundradets Folkbildare! Hur känns det att få ett sådant hedersbevis?

– Det första som slår en är Jantelagen, men inte ska jag… Men sedan blev jag oerhörd rörd när jag förstod hur mycket arbetet uppskattats.

Du började din bana som assistent 1978, och har jobbat med fisk, fiske och miljövård i både sötvatten och i havet sedan dess. Vad är det som har engagerat dig mest under de 43 år du varit verksam?

– Vatten, jag har alltid varit vattenskadad. Som ung bodde vi vid en förorenad å där jag hittade döda fiskar då och då. Där väcktes mitt miljöengagemang. Sedan blev jag ivrig sportfiskare så steget var inte långt till att som yrkesverksam ha fisk som en indikator på miljöns tillstånd.

Du har skrivit flera populärvetenskapliga böcker och ett otal vetenskapliga artiklar och rapporter. Är det någon du är särskilt stolt över?

– Ja, boken ”Skogens vatten” där vi, ledda av nyligen bortgångne vännen Lennart Henrikson, fick stora delar av det privata skogsbruket, via skogsägarföreningarna, att ta större hänsyn till skogsvattnen. Sedan förstås också boken ”Ekologisk fiskevård” som när den kom 1998 nog var lite banbrytande med ett helhetsgrepp kring fisk, fiske och miljö.

Vilken gärning som folkbildare har haft störst betydelse för dig?

– Att få lära av alla de människor jag träffat. Var och en har en bit av helheten. Det går inte att sitta på kammaren och tro att man vet. Bättre att ge sig ut och berätta om sin bit av verkligheten och sedan lyssna på vad andra säger. 

Du gick i pension 2020 men är fortfarande aktiv som deltagare i ett forskningsprojekt på SLU. Vilka frågor engagerar dig mest idag?

– Att få folk att förstå att vi måste restaurera våra vatten för att de ska kunna stå emot framtida utmaningar. Vi lämnar ett alldeles för stort fotavtryck i naturen, vilket alltmer visat sig bli ödesdigert – då tänker jag inte bara på klimatförändringar. 

 

Motiveringen till utmärkelsen Århundradets Folkbildare lyder: 

"Erik Degerman har sedan början av 1980-talet varit verksam som fiskeribiolog i statens och allmänhetens tjänst. Eriks livsgärning och stora kunskaper om fiskevård och om fiskeribiologi har varit oerhört uppskattad i vida kretsar. Det är kunskaper som han frikostigt, ödmjukt och utan prestige delat med sig av till fiskevårdens gräsrotsfolk på ett jordnära och begripligt sätt.

Sveriges Fiskevattenägareförbund kan inte hitta en mer värdig folkbildare inom fiskets område och vill med denna utmärkelse tacka Erik för all hjälp och all kunskap som han förmedlat till oss och våra medlemmar genom sin livsgärning under mer än 40 år."

Läs mer om Erik Degermans utmärkelse hos Sveriges Fiskevattenägareförbund >>


Kontaktinformation

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se