SLU-nyhet

Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden tilldelas Bill Hansson

Publicerad: 18 maj 2021
Foto på Bill Hansson

Bill Hansson, direktör vid tyska Max Planck-institutet för kemisk ekologi och gästprofessor vid SLU, tilldelas Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden för sina insatser för internationalisering av forskning i Tyskland och i staden Jena.

Den 18 maj 2021 kommer Bill Hansson att ta emot Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden från premiärministern i förbundslandet Thüringen, Bodo Ramelow. Utmärkelsen är ett erkännande av Hanssons framstående insatser för vetenskapen i Tyskland.

Bill Hansson har bedrivit forskning vid Max Planck-institutet för kemisk ekologi i Jena sedan 2006, då han lämnade en professur som han hade haft sedan 2001 vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Under åren 2014–2020 var han den första icke-tyske vicepresidenten för hela Max Planck-sällskapet, och i denna roll fördjupade han internationaliseringen av forskningsorganisationen och stärkte samtidigt den välkomnande kulturen för utländska forskare. I Jena har han också haft ett starkt personligt engagemang för förbättrad integration av forskare från utlandet, i form av ett hyreshus. Målet med detta byggprojekt var att ge unga forskare och deras familjer en bättre start i Jena genom att involvera dem tidigt i en miljö med gott om utrymme för utbyte och integration.

Bill Hansson är mycket glad över utmärkelsen. "Det är svårt att föreställa sig en större ära. Som utlänning känner du dig alltid osäker på om du gör tillräckligt för skattebetalarna som finansierar din lön och din forskning. Priset visar att min verksamhet har uppmärksammats och uppskattats", säger han i ett pressmeddelande från institutet.

I pressmeddelandet kommenterar han också sin ledarstil. "När det gäller ledarskap har jag förespråkat en mer skandinavisk stil: massor av pauser för samtal, öppen och mindre formell kommunikation, mindre hierarki. Jag kallar denna filosofi "ledarskap genom vänlighet" och jag har alltid funnit att det fungerar bra i olika miljöer. Du kan också summera det så här: Glada medarbetare presterar bättre!".

Vid Max Planckinstitutet för kemisk ekologi i Jena leder Bill Hansson avdelningen för evolutionär neuroetologi och studerar neurobiologiska och beteenderelevanta aspekter av samspelet mellan insekter och deras värdväxter. Fokus ligger på hur insekter uppfattar och tolkar dofter och hur detta omsätts i beteenden.

Bill Hansson har under åren i Jena haft ett omfattande samarbete med SLU. Först i form av det tioåriga forskningsprogrammet "Insect Chemical Ecology, Ethology and Evolution (IC-E3)". Idag sker samarbetet inom det tysk-svenska Max Planck Center next Generation Insect Chemical Ecology, som studerar de globala klimatförändringarnas inverkan på insekter och deras samspel med andra organismer. Bland det som studeras finns insektsekosystemtjänster såsom pollinering, men också spridningen av invasiva eller sjukdomsspridande insektsarter i Europa.

Sedan 1 maj i år är Bill Hansson gästprofessor vid SLU, och 2016 utsågs han till hedersdoktor vid SLU:s fakultet för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Han är dessutom hedersprofessor vid Friedrich-Schiller-Universität i Jena, och medlem i bland annat Kungl Vetenskapsakademien, Kungl Skogs- och Lantbruksakademien och Royal Entomological Society.

Länkar

Pressmeddelande från Max Planck-institutet för kemisk ekologi
http://www.ice.mpg.de/ext/index.php?id=1690&L=0

Bill Hanssons hemsida
https://www.ice.mpg.de/ext/index.php?id=hopa&pers=biha3484

 


Kontaktinformation

Sidansvarig: David.Stephansson@slu.se