SLU-nyhet

Komplexa landskap främjar motståndskraften hos biologisk skadedjursbekämpning

Publicerad: 31 maj 2021
Ett jordbrukslandskap med många fält från ovan. Foto.

Hur sårbara olika ekosystem är för klimatförändringar beror till exempel på hur motståndskraftiga de är mot förändrade temperaturer. En ny studie visar att mer komplexa landskap ökar motståndskraften mot klimatförändringar, hos de organismer som bidrar med biologisk bekämpning av skadedjur.

Ökad variation i klimatet kan hota ekosystemtjänster som pollinering och naturlig skadedjursbekämpning i jordbruket. Hur sårbar en viss ekosystemtjänst är för miljöförändringar beror på hur motståndskraftiga tjänsterna är mot störningar.

– Om ekosystemtjänsten levereras av en stor mångfald av arter som reagerar olika på klimatförändringar kan det ge tjänsten motståndskraft mot de förändringar som vi förväntas se framöver, säger Benjamin Feit.

Nytt index visar hur motståndskraftiga ekosystemtjänster är

Nu har forskare från SLU med kollegor från Tyskland, USA och Österrike utvecklat ett nytt index för ekosystemtjänsternas motståndskraft mot klimatförändringar med hjälp av fält- och laboratoriestudier. Indexet exemplifieras av motståndskraft i biologisk bekämpning av bladlöss mot temperaturvariationer.

­– Vårt index kombinerar kunskap om aktivitetsnischer för olika rovdjur med hur snabbt rovdjuren kan äta bladlöss. Beroende på rovdjurens artsammansättning inom ett visst område beräknas sedan ett index för hur känsligt det ekosystemet är för temperaturförändringar, förklarar Mattias Jonsson.

– Dessutom gjorde vi experiment i mikrokosmer där vi kunde variera temperaturen kontrollerat. Vi såg att sammansättningar av rovdjur med högre motståndskraft mot temperaturvariationer gav en mer stabil skadedjursbekämpning. Det var en bekräftelse på att vårt index är kopplat till rovdjurets funktion, säger Benjamin.

Livsmiljöer som inte är en del av jordbruket hjälper till att kontrollera skadegörare

För att testa hur klimatresistensen i biologisk bekämpning av bladlus varierar med landskapssammansättningen valde forskarna ut tio kornfält i Uppland. Kornfälten hade olika komplexa landskap, från mycket komplexa med en hög andel naturliga livsmiljöer, till enkla landskap som dominerades av åkermark.

Fältanalyserna visade att de rovdjurssamhällen som bidrar med biologisk bekämpning i mer komplexa landskap var mest motståndskraftiga mot temperaturändringar.

– Sedan tidigare vet vi att vi kan stärka mångfalden och effektiviteten hos de rovdjurssamhällen som bidrar till biologisk bekämpning genom att bevara och återskapa naturliga livsmiljöer i jordbrukslandskapet. Nu vet vi att det även kommer göra ekosystemtjänsterna mer motståndskraftiga mot klimatförändringar, avslutar Benjamin.


Kontaktinformation

benjamin.feit@slu.se, 018-67 25 26

mattias.jonsson@slu.se, 018 - 67 24 50