SLU-nyhet

Tre nya år för SLU och näringslivspartners i Regional jordbruksforskning för norra Sverige

Publicerad: 11 maj 2021

Regional jordbruksforskning för norra Sverige, RJN, startade 1996 och förlängs nu i ännu ett nytt avtal 2021–2023. I forsknings- och utvecklingsprogrammet samarbetar SLU och näringslivspartners för att främja livsmedelsproduktionen i det norrländska lantbruket.

Avtalet bygger vidare på inledda samarbeten för att bidra till utvecklingen av regionens lantbruk, nå den nationella livsmedelsstrategins mål och klara Sveriges omställning till mer cirkulära livsmedelssystem. Norrmejerier har varit en aktiv partner sedan flera år och allra senast tillkommen är Sparbanken Nord.

– Som regional sparbank önskar vi bidra till att utveckla de gröna näringarna i norra Sverige. Därför känns det helt rätt att som partner i RJN stötta forskning och lösningar för lantbruket och näringslivsutvecklingen här, säger Gunnar Eikeland VD Sparbanken Nord.

RJN vill ta tillvara de specifikt norrländska förutsättningarna. Målsättningen är en lönsam primärproduktion som levererar hälsosamma råvaror till livsmedelsindustrin och som konsumenterna efterfrågar, på den lokala marknaden men också nationellt och globalt.

– Norra Sverige har som ett av världens nordligaste jordbruksområden en unik potential och kan spela en viktig roll i omställningen till en hållbar livsmedelsförsörjning, så för oss är en fortsatt utvecklingssatsning självklar, säger Norrmejeriers VD Anders Fredriksson.

– Att samarbetet fortsätter i en ny treårsperiod är mycket glädjande, liksom att alla partners ser forskningens nytta för en framtida regional lantbruksnäring, säger Margareta Emanuelson, ordförande RJN och prodekan vid SLU. Och tillägger hon, RJN är alltid öppet för nya partners.

RJN har beslutat om finansiering av ett antal nya projekt, läs mer om dessa här: https://www.slu.se/fakulteter/vh/samverkan/regional-jordbruksforskning-for-norra-sverige/nya-projekt-2021/

Medverkande partners i RJN

Norrmejerier, LRF Region Nord, Lantmännen ek för, Sparbanken Nord, Hushållningssällskapet i Västernorrlands-, Norrbottens-, Västerbottens- och Jämtlands län, Fodercentralen, Länsförsäkringar i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland, Stiftelsen Lantbruksforskning, Piteå kommun och Region Norrbotten via projektet ”Gröna näringar”, Sundsvalls kommun, SLU.


Kontaktpersoner

Margareta Emanuelsson, Ordförande RJN och prodekan vid SLU, tel. 018-67 16 49

Erika Mattsson, Chef Hållbarhet & Samhälle, Sparbanken Nord, tel. 0771-23 13 41

Anna-Karin Karlsson, Hållbarhetsdirektör Norrmejerier, tel. 090 - 18 28 56