SLU-nyhet

Spade och app – första steget mot bättre markstruktur

Publicerad: 04 maj 2021

En god markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord och hänger tätt samman med god jordhälsa. Att arbeta aktivt med markvård ger stora effekter – för lantbrukets lönsamhet, miljön och klimatet. Den 12 maj står markstruktur i fokus på ett webbinarium där Jordbruksverket och SLU presenterar den nya appen ”Hur mår min jord?” – ett stöd för att undersöka, vårda och förbättra markstrukturen. En lantbruksrådgivare och en växtodlingslärare som testat appen i praktiken berättar om sina intryck.

Enkelt verktyg för lantbrukare och rådgivare

Appen ”Hur mår min jord?” har tagits fram i ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Jordbruksverket. Målet är att erbjuda ett enkelt och användarvänligt verktyg för alla som är intresserade av att studera sin odlingsmark.

– Vi hoppas att lantbrukare, studenter och rådgivare ska inspireras till att på ett handfast och enkelt sätt lära sig mer om markstruktur och om hur jorden mår. Appen ger också tips om förbättrande åtgärder och möjlighet att återkomma till en plats för att följa upp och utvärdera det man har gjort, säger Kerstin Berglund, forskare vid SLU.

Välkommen till webbinarium om markstruktur och app

Den 12 maj anordnar Jordbruksverket och SLU ett webbinarium, med fokus på markvård och markstruktur och hur den nya appen fungerar. Utöver markvårdsexperter från Jordbruksverket och SLU medverkar en lantbruksrådgivare och en växtodlingslärare som har testat appen i fält.

Webbinariet är öppet för alla – lantbrukare, rådgivare, studenter, entreprenörer och andra verksamma inom de gröna näringarna. Du som är journalist är varmt välkommen att delta!

Tid: Den 12 maj kl 09:00–10:30. Efter programmet finns tid för frågor och intervjuer.

Anmäl dig senast den 11 maj. Här hittar du programmet i sin helhet och gör din anmälan.  

Efter anmälan får du ett mejl med instruktioner om hur du deltar.

Mer information om appen

För pressbilder - se pressmeddelande från Jordbruksverket

Kontaktpersoner för journalister

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Kerstin Berglund, forskare
Institutionen för mark och miljö
kerstin.berglund@slu.se, 018-67 11 85

Jordbruksverket
Anna Bjuréus, rådgivare inom vattenhushållning
anna.bjureus@jordbruksverket.se, 036-15 51 21

Rådgivare som testat appen
Björn Roland, växtodlingsrådgivare
bjorn.roland@outlook.com, 070-253 44 65


Kontaktinformation

Sidansvarig: David.Stephansson@slu.se