SLU-nyhet

Nu kan du söka medel från SLU Future Food

Publicerad: 21 juni 2021

SLU Future Food erbjuder möjlighet för forskare vid SLU att söka medel för tre olika ändamål som berör samhällsberedskap, proteinskifte och olika strategiers relation till hållbara livsmedelssystem.

1. Sök såddmedel för tvärvetenskapliga projektansökningar till Vetenskapsrådets utlysning om samhällelig beredskap och säkerhet. Vi beviljar max två projekt 50 000 kr vardera. Anökan till SLU Future Food senast 17 augusti 2021

2. Sök såddmedel i samband med Vinnovas utlysning Framtidens goda och hållbara vardagsmat - Innovationer till stöd för svensk förädling av växtbaserade råvaror. Vi beviljar max fyra projekt 50 000 kr vardera. Ansökan till SLU Future Food senast 3 september 2021.

3. Sök medel för analys av hur olika strategier leder till, eller sätter hinder för, hållbar transformation av det svenska livsmedelssystemet. SLU Future Food utlyser 50 000 kr vardera till max 8 enskilda forskare eller grupper. Ansökan till SLU Future Food senast 3 september 2021.

Mer information om SLU Future Foods utlysningar, datum, hur du ansöker och hur ansökan till oss bedöms hittar du på sidan Söka bidrag från SLU Future Food.

Sidansvarig: futurefood@slu.se