SLU-nyhet

Pressinbjudan: Workshop om vision för samisk mat i livsmedelsstrategin

Publicerad: 02 juni 2021
Foto på tallrik med skivor av gurpi

Det övergripande målet för Sveriges livsmedelsstrategi är en konkurrenskraftig livsmedelskedja. Den 7 juni anordnar SLU en digital workshop om hur samisk matkultur på ett tydligare sätt kan integreras i de regionala strategierna i norra Sverige, för en stärkt lokal ekonomi.

Syftet med workshopen är att främja dialog kring samisk mat i de nordligaste regionerna och vägen framåt för fortsatt samarbete. Workshopen är uppdelad i tre block; samisk mat i de fyra nordligaste regionernas livsmedelsstrategier, visioner för framtiden, samt hur olika aktörer kan samarbeta.

Workshopen sker den 7 juni, kl 09:00–12:00 via Zoom, och samlar deltagare från en rad företag, organisationer och myndigheter. Arrangör är avdelningen för landsbygdsutveckling vid SLU:s institution för stad och land, i samarbete med Slow Food Sápmi. Workshopen hålls inom ramen för projektet An indigenous food system in transition som finansieras av SLU Future Food.

För mer information, anmälan och fullständigt program, se: https://www.slu.se/ew-kalender/2021/6/en-vision-for-samisk-mat/

Kontaktperson för journalister

Izabel Nordlund, forskningsassistent
Institutionen för stad och land, avdelningen för landsbygdsutveckling
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
izabel.nordlund@slu.se,  070-292 83 59
https://www.slu.se/cv/izabel-nordlund/

Programmet i korthet

08:45: Rummet öppnar

09.00–09.05: Hej och välkomna!

Del 1: Regionala livsmedelsstrategier

09.05–09.25   
Hur presenteras samisk matkultur i de regionala livsmedelsstrategierna?

09.25–09.45
Panelsamtal: Samisk matkultur i regionala livsmedelsstrategier

09.45–10.00
Paus och kort film om Gurpi – en traditionell hantverksprodukt.

Del 2: Visioner för samisk mat i de nordligaste regionerna

10.00–10.15   
Traditionella livsmedelssystem

10.15–10.30
Vilka behov ser Slow Food Sápmi?

10.30–10.40   
Samisk matkultur i det offentliga köket

10.40–10.50   
Hela renen som resurs

10.50-11.00    
Paus och kulturinslag

11.00–11.10   
Sametingets näringspolitiska strategi

11.10–11.20   
Välmående näringsliv och lokalsamhällen

Del 3: Vägen framåt – hur arbetar vi tillsammans?

11.20–11.40   
Gruppdiskussioner i Breakout Rooms

11.40–12.00   
Avslutning i plenum: vägen framåt


Kontaktinformation

Sidansvarig: David.Stephansson@slu.se