SLU-nyhet

Skogsdoktorn -podden om doktorander som forskar om skog.

Publicerad: 30 juni 2021
BECFOR-logga

BECFOR forskarskola lanserar en serie nyhetsbrev och podcast-avsnitt för att visa den bredd av kompetens som finns och som skapas under forskarutbildningarna.

I år blir det inga exkursioner och inga trevliga seminarier som möjgliggör möten och nya samtal. Därför vill vi visa på andra sätt vad doktoranderna i våra ämnen sysslar med. BECFOR forskarskola går mot slutet av sin programperiod och skogsfakulteten på SLU kommer under sommaren att starta upp en ny forskarskola.

Varje år disputerar ett tjugo-tal skogliga doktorer på SLU som sen fortsätter antingen inom akademi eller som yrkesverksamma, de flesta inom skogssektorn på något sätt. Forskarskoleutbildning är därför viktigt också som en resurs för samhället i stort som en kompetensförsörjning till avancerade tjänster i företag och myndigheter.

Våra ämnen i forskarskolan har haft fokus på skogshushållning och handlat om skogens skötsel, teknologi och planering. Doktoranderna kommer i huvudsak från fyra institutioner på fakulteten, nämligen i Alnarp Inst för sydsvensk skogsvetenskap, och i Umeå Skogens ekologi och skötsel, Skoglig resurshushållning samt Biomaterial och teknologi. Under årens lopp har vi rullat på med 10 doktorandkurser och ett antal studieresor. Många av BECFORs doktorander har också varit knutna till forskningsprogram eller satsningar tillsammans med skogliga organisationer och skogssektor.

Ta en titt på de kommande nyhetsbreven i BECFOR och lyssna på vår pod: Skogsdoktorn!

Forskarskolan BECFOR

Podcast Skogsdoktorn