SLU-nyhet

Världsledare om tillståndet för biodiversitet

Publicerad: 31 augusti 2021

Förberedelsearbetet för ett nytt avtal inom ramen för Konventionen om biologisk mångfald (CBD) är i full gång. På ett så kallat högnivåsegment inom de globala förhandlingarna för nytt ramverk för biologisk mångfald, kom många världsledare samman med uttalanden som alla gick på samma linje: Mänsklighetens framtid är beroende av att vi arbetar tillsammans för biologisk mångfald.

Ett högnivåsegment är en separat del av ett förhandlingsmöte, där statschefer, ministrar och ledare för globala organisationer talar om och diskuterar viktiga frågor som behandlas på förhandlingsmötet, för att ge politisk vägledning, sätta ambitionsnivåer och ge mötet allmän uppmärksamhet. Högnivåsegmentet är inte i sig en förhandling, men det kan ge viktiga signaler till förhandlingen. Just detta högnivåsegment fick titeln Biodiversity PreCOP, för att göra det tydligt att detta är ett steg på vägen till COP-15.

Vid mötet igår kväll fick vi höra bland andra FN:s generalsekreterare, presidenter från Colombia, Argentina, Costa Rica, Chile och Ecuador, ministrar från många länder, generalsekreterare och ordföranden från organisationer som OECD, World Economic Forum, UNEP, WHO och UNCCD.

Deras samlade budskap var starkt och tydligt: biologisk mångfald är livsnödvändigt! Alla uttryckte ett starkt stöd för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald, på ett sätt som visade att de tagit till sig budskapen från IPBES Global Assessment. Biologisk mångfald är nu högt på dagordningen, både politiskt och i näringslivet.


Kontaktinformation