SLU-nyhet

Forskar du på avel, växtförädling eller växtskydd? Var med i SLU:s nya nätverk!

Publicerad: 15 september 2021
Porträttfoto på en kvinna utomhus. Foto.

SLU Nätverk växtförädling och avel och SLU Nätverk växtskydd främjar och stimulerar samarbete mellan SLU-forskare. Nu är du välkommen till kickoffer för de här nya fakultetsöverskridande nätverken i oktober!

SLU Nätverk växtskydd och SLU Nätverk växtförädling och avel är samarbeten mellan tre respektive fyra fakulteter vid SLU. Nätverken syftar till att främja och stimulera samarbete mellan forskare vid universitetets olika campus, fakulteter och institutioner, stärka SLU:s profil mot omvärlden samt öka samspelet mellan forskning och utbildning. SLU Nätverk växtskydd syftar dessutom till att främja miljöanalys.

– SLU har många forskare som arbetar inom områdena växtskydd, växtförädling eller avel. Med nätverken vill vi att de kommer i kontakt med varandra för att utnyttja den här potentialen maximalt, säger Katja Fedrowitz, som är koordinator för båda nätverken.

Båda nätverken leds av en kommitté som består av två medlemmar från var och en av de berörda fakulteterna. Ordförandena för nätverken är Anneli Lundkvist (SLU Nätverk växtskydd) och Rodomiro Ortiz (SLU Nätverk växtförädling och avel).

Nätverk för evenemang och aktiviteter

Medlemmar i nätverken får information om till exempel aktiviteter, nyheter, utlysningar, kurser och lediga tjänster i en intern e-postgrupp. I ett nyhetsbrev sammanfattas vi forskningsnyheter från SLU samt evenemang och aktiviteter. Om du vill veta mer om nätverken eller registrera dig för kickoffer i oktober, se mer information nedan.

Pågående utlysningar inom nätverken

Kickoff för SLU Nätverk växtförädling och avel: 21 oktober

Syftet är att stärka det interna nätverket på SLU samt få inspirerande input från tre inbjudna internationella talare. Mer information om anmälan till kickoffen i växtförädling och avel.

Kickoff för SLU Nätverk växtskydd: 25 oktober

Kom och träffa andra på SLU som arbetar inom växtskydd eller växthälsa. Hjälp oss att forma vårt nya nätverk och få reda på vad som händer inom växtskyddsforskningen på SLU!

Mer information och anmälan till kickoffen i växtskydd.

Fakta:

SLU Nätverk växtförädling och avel

Växtförädling och avelsforskning spänner över många områden såsom sortframställning, genresursutveckling, domesticering, teknikutveckling och studier av specifika mekanismer.

Nätverket är en fortsättning på SLU Plattform växtförädling, med skillnaden att nätverket nu också omfattar avel. Läs mer om SLU Nätverk växtförädling och avel här.

SLU Nätverk växtskydd

Växtskydd omfattande forskning som handlar om att skydda växter från sjukdomar, skadedjur, väderskador, ogräs samt invasiva arter. Ämnesområdet är av stor ekonomisk betydelse för jordbruks-, trädgårds-, och skogssektorn. Växtskydd inkluderar växthälsa och forskning om åtgärder som bekämpar och hindrar skadegörare från att spridas samt forskning om ekosystemtjänster. Nätverket är en fortsättning på SLU Plattform växtskydd. Läs mer om SLU Nätverk växtskydd här.


Kontaktinformation

Katja Fedrowitz
Koordinator för SLU Nätverk växtförädling och avel & SLU Nätverk växtskydd
Epost: Katja.Fedrowitz@slu.se
Telefon: +46 18 67 2196