SLU-nyhet

Nudging och medborgardeltagande kan kombineras för hållbar stadsutveckling

Publicerad: 15 september 2021
Teckning som illustrerar nudging

Nudging och medborgardeltagande är två populära strategier för att göra människors livsstilar mer hållbara. Forskare i miljökommunikation vid Institutionen för stad och land har analyserat de två strategierna och förespråkar en kombination av de båda. Forskarna har tillsammans med praktiker också tagit fram ett dokument som ska utgöra ett stöd för hållbar stadsplanering.

NAP-projektet (Greening Urban Lifestyles through Nudging and Participation) är ett projekt som utvecklar kunskap om hur stadsplanering kan bidra till hållbara livsstilar. Projektet fokuserar på två olika styrstrategier: nudging och medborgardeltagande. Nudging är en metod för beteendeförändring där förändringar i den fysiska och/eller digitala miljön används för att ”knuffa” människor mot mer hållbara och hälsosamma livsstilar. Medborgardeltagande, å andra sidan, bygger på att människor involveras för att aktivt och medvetet utforska möjligheter till att förändra beteende och system.

Ofta ses nudging och medborgardeltagande som oförenliga strategier, men NAP-projektet undersöker hur de två strategierna fungerar i praktiken, och forskarna förespråkar att nudging och medborgardeltagande kombineras för att möjliggöra att stadsplanering blir effektiv och socialt accepterad. Exempelvis kan staden utformas så att invånare uppmuntras (”nudgas”) att delta i gemensamma aktiviteter som stadsodling, idrottsaktiviteter och kulturella aktiviteter; invånare kan erbjudas möjlighet att delta i utformningen av nudgar; och boende kan även ges möjligheter att utvärdera hur befintliga stadsrum uppmuntrar vissa beteenden.

Genom att kombinera de två strategierna kan risken minskas för manipulerande nudging eller skendemokratiskt medborgardeltagande, och bättre förutsättningar ges för att omställningsarbetet ska bli både effektivt och accepterat av de som lever i staden.

Utifrån analysen har forskarna tagit fram ett ”reflektionsstöd”, som politiker, tjänstepersoner och konsulter inom hållbar stadsplanering kan använda vid planering, genomförande och utvärdering av nudging och medborgardeltagande.

Ladda ner dokumentet Nudging och medborgardeltagande i hållbar stadsplanering – ett reflektionsstöd för politiker, tjänstepersoner och konsulter (pdf)

Läs mer

Forskarna har även skrivit om nudging och medborgardeltaganden i blogginläggen vems kunskap räknas? och Covid-19 och experternas roll.

Projektsida för NAP-projektet

Kontakt

För frågor eller mer information, kontakta gärna Martin Westin, forskare i miljökommunikation vid Institutionen för stad och land, martin.westin@slu.se

Fakta:

NAP-projektet är en del av det svenska strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Viable Cities finansieras gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. NAP-projektet är finansierat av Viable Cities och SLU. Partners i projektet är SLU, Uppsala Kommun, Malmö Stad, Fastighetsägareförening Sofielund, Rosendal Fastigheter, LINK Arkitektur AB, Lindroos Arkitekter, Urban Minds, Tengbom Arkitekter, and WSP Sverige.