SLU-nyhet

SustAinimals doktorander är nu på plats

Publicerad: 20 september 2021

I våras inledde SustAinimal rekryteringen av centrumbildningens doktorander. Nu är de på plats. Fem doktorander är antagna till SustAinimal Academy, centrumbildningens karriärsatsning, och arbetet har startat.

SustAinimal vill öka kunskapen om de livsmedelsproducerande djurens roll i framtida livsmedelssystem, och vara vägledande i utvecklingen av en resilient, hållbar och lönsam livsmedelsproduktion i Sverige. Doktorandernas forskningsområden kommer med sina olika infallsvinklar att bidra till denna målsättning.

Här är några av deras tankar kring arbetet i SustAinimal:
 
Markos Managos vill arbeta för utvecklingen av en hållbar animalieproduktion, till nytta för det svenska lantbruket och dess primärproducenter.

Christina Moncorgé är nyfiken på att lära sig mer om aspekterna av biologisk mångfald i semi-naturliga betesmarker och vilken roll de kan ha för djurproduktionen i ett hållbart livsmedelssystem.

Ulrika Nordling hoppas att hennes arbete kan bidra till att lösa nuvarande och framtida problem relaterade till djurhälsa och djurvärfärd ur ett One-Health- perspektiv.

Harold Opdenbosch vill överbrygga glappet mellan forskning och praktisk tillämpning för att realisera fler hållbara lösningar för svenska djurproducenter.

Lotten Wahlund vill öka kunskapen om hur virtuella stängsel för betande djur skulle kunna användas för en mer hållbar livsmedelsproduktion.

 

Kollage med svartvita bilder på de nya doktoranderna. Foto.

 

Doktoranderna handleds av personer utsedda från medverkande partners, akademi, forskningsinstitut och branschorganisationer.

Läs mer om doktoranderna, deras forskningsområden och förväntningar 

Fakta:

SustAinimal är en centrumbildning finansierad av forskningsrådet Formas med uppdrag att samarbeta för att öka kunskapen om de livsmedelsproducerande djurens roll i omställningen till ett resilient, hållbart och lönsamt livsmedelssystem i Sverige.

Läs mer om SustAinimal


Kontaktinformation