SLU-nyhet

Att återställa sjöars ekosystem

Publicerad: 20 januari 2022
Oskar står i en båt ute på sjön och provtar sediment genom en slang. Foto.

När sjöars ekosystem fungerar väl, är vattenkvaliteten god. Då kan vi människor utnyttja de resurser som vattnet utgör. Rent vatten kan vi nyttja för att hämta dricksvatten, ta en simtur eller fånga fisk till middag. Oskar Agstam-Norlin har skrivit en doktorsavhandling som visar hur sjöarnas ekosystem kan återställas på ett varaktigt och effektivt sätt.

Vilken ny kunskap doktorsavhandlingen bidrar med

När vattenkvaliteten är så dålig i en sjö att vattnet inte kan utnyttjas, finns det sätt att påskynda tillfriskning. Oskar Agstam-Norlin har under sin tid som doktorand vid institutionen för vatten och miljö, SLU, utvecklat kunskap om hur sjöars tillfriskning kan påskyndas genom restaureringsmetoder.

Ekosystem i sjöar

I våra vattendrag lever mängder av organismer, exempelvis växtplankton. De ser till att energi och näringsämnen omsätts i vattnet. I en del sjöar har detta ekosystem försämrats på grund av tillförsel av fosfor. Fosfor ger så mycket näring till växtplankton, att det leder till övergödda sjöar och algblomningar. Övergödningen kan stoppas med hjälp av aluminium som då inaktiverar överskottet av fosfor i sediment. Behandling av aluminium får varierande effekter på olika typer av sjöar, vilket Oskar Agstam-Norlin har kunnat påvisa genom sin avhandling. Han har också kunnat visa vilka faktorer som ligger till grund för variationen.

Restaureringsmetod för sjöar

Under flera decennier har sjörestaurering skett genom så kallad aluminiumbehandling. Denna går ut på att tillsätta vattenlöst aluminium till sjöar sjövatten eller sjösediment för att stoppa frigörandet av sedimentfosfor och därmed minska övergödningen. Förutom att bättre förstå hur aluminium kan minska övergödning, bidrar Oskar Agstam-Norlin genom sin avhandling även med kunskap om en ibland mer effektiv appliceringsmetod för aluminiumbehandling. Där harvas aluminum ner i sjöns sediment istället för att tillsättas vattenmassan. Oskar Agstam-Norlin har även utvecklat en modell för att så bra som möjligt dosera aluminium under restaurering, i de fall där aluminium adderas direkt till sedimentet.

Fann du något i din forskning som du inte förväntat dig?

- Vi hade ju våra hypoteser, säger Oskar Agstam-Norlin. Men det viktigaste budskapet för att lyckas med sjörestaurering är att man måste förstå att sjöar är väldigt olika och därför behöver beaktas olika med avseende på restaureringsmetod. Det är viktigt att alltid ha förståelse för sjöars unika egenskaper och det potentiellt tillgängliga fosfor som man vill ta bort eller inaktivera, med till exempel aluminiumbehandling.

Hur kommer du fortsätta arbeta med din forskning framöver?

- Jag kommer att fortsätta inom samma ämnesområde, säger Oskar och fortsätter: det finns många frågetecken att räta ut för att optimera sjörestaurering.

Fakta:

Avhandling och disputation

Oskar Agstam-Norlin försvarar sin avhandling den 28 januari 2022. Opponent är Professor Kasper Reitzel, Department of Biology, University of Southern Denmark.

Avhandlingens titel är ”Restoration of Nutrient Rich Lakes -Towards Better Understanding of Sediment Phosphorus Availability and Management”.

Finansiering

Stiftelsen Oscar och Lilli Lamm