SLU-nyhet

SLU i nytt samverkansavtal om Baltic Sea Science Center på Skansen

Publicerad: 25 januari 2022
Rovfiskakvariet på Baltic Sea Science Center (BSSC), Skansen. Foto.

SLU har ingått ett nytt avtal med Stiftelsen Skansen och Stockholms universitet om samverkan kring verksamheten på Baltic Sea Science Center (BSSC). Det nya avtalet gäller under perioden 2022-2024.

Det innebär att SLU:s forskning och miljöanalys fortsätter att synliggöras för allmänheten på Skansen, med särskilt fokus på unga.

– Vi ser att Baltic Sea Science Center fungerar som en fantastisk mötesplats. Unga människor har idag ett stort intresse för miljö- och klimatfrågor och havsmiljön är en okänd värld för många. Vi kan svara på deras frågor och forskarna, med sin stora kunskap, kan ge en spännande inblick i vad som händer i Östersjön. Genom det nya avtalet fortsätter vi, tillsammans med Skansen och Stockholms universitet, att utveckla detta, säger Maria Knutson Wedel, rektor på SLU.

SLU:s NJ-fakultet får ett fortsatt uppdrag att samordna SLU:s aktiviteter och samverkan vid BSSC. Universitetet satsar 1 miljon kronor per år för detta under avtalsperioden.

– BSSC öppnade i april 2019 och vi hade precis fått upp farten med aktiviteter och event när pandemin slog till, säger Jens Olsson, koordinator för SLU:s samverkan med BSSC. När smittspridningen minskar och vaccinationsgraden nu är hög, hoppas vi nu kunna ta upp arbetet med fysisk närvaro i utställningen och anordna spännande event om och för Östersjön.

Fakta:

Några fakta om BSSC

BSSC är en utställning om Östersjön och dess avrinningsområde. I utställningen speglas livet i havet, människans påverkan samt möjligheter och framtidslösningar.

SLU är tillsammans med Stockholms universitet kunskapsgaranter för utställningens innehåll. Stiftelsen Skansen driver den löpande verksamheten.

  • Sedan öppningen i april 2019 har cirka en miljon besökare varit på BSSC, trots stängningen i samband med pandemin. Många av besökarna är internationella.
  • Under 2021 har över 6000 elever, främst från gymnasiet, engagerats i lektioner och andra aktiviteter på BSSC.
  • Gymnasieelever har även fått träffa forskare från SLU vid till exempel digitala temaveckor och träffar, samt i samband med SciFest, Linnédagarna och Forskarfredag.
  • SLU har även medverkat till flera lärarfortbildningar.
  • Ett aktuellt samverkansprojekt mellan SLU och Skansen är en digital resurs om klimatet och Östersjön för gymnasiet finansierat av Formas.

Kontaktinformation

Vicedekan, ansvar för fortlöpande miljöanalys

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44