SLU-nyhet

Fältinventeringen i NILS sommaren 2021

Publicerad: 11 januari 2022

Under sommaren 2021 genomfördes fältinventeringar i gräsmarker, lövskogar, fjällen (med fokus på kalfjället) och på havsstränder. Vädret var bitvis hårt på fjället men samtliga inventeringar genomfördes enligt plan. Nytt för sommaren var att vi testade drönare, insamling av biomassa och daggmaskar på fjället. Utvärdering av dessa tester pågår. Utöver ordinarie inventeringar och testerna i fjällen genomfördes även en utredning av hur man bäst inventerar svämängar och svämskogar.


Kontaktinformation

Hans Gardfjell, Programchef THUF, Projektledare Havsstrandinventeringen
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
hans.gardfjell@slu.se, 090-786 82 41

Sven Adler, Projektledare Fjällinventeringen 
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
sven.adler@slu.se, 090-786 81 01

Henrik Hedenås, Programchef NILS, Projektledare för gräsmarks och lövskogsinventeringen
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
henrik.hedenas@slu.se, 090-786 86 41