SLU-nyhet

SLU-filosof bloggar i tidningen Curie

Publicerad: 12 januari 2022
En skärmdump med mycket text, från tidningen Curies webb.

Per Sandin gästbloggar i Vetenskapsrådets webbtidning Curie. Han är lektor vid institutionen för växtproduktionsekologi på SLU, där han forskar inom tillämpad etik och forskningsetik. Det första av ett halvt dussin planerade inlägg handlar om myten om det ensamma geniet.

I sitt första blogginlägg på tidningen Curies webb reflekterar Per Sandin över hur han som forskare i ett filosofiskt ämne, påverkats av pandemin de senaste två åren. Distansundervisning och försenade forskningsprojekt är den nya vardagen inom det akademiska arbetet.

"Jag är lektor i ett filosofiskt ämne (bioetik och miljöetik) och arbetar på en institution där man främst sysslar med frågor om ekologi i lantbruk. Det finns stora fördelar med detta: Jag får komma nära forskning och utbildning i ämnen som miljöetiken kan ha något att säga om. Det är ett privilegium. Men det betyder också att jag inte dagligen är omgiven av kolleger från mitt eget akademiska ämne. Det kan innebära att det ibland känns ensamt. Men är det något dåligt?", skriver han och diskuterar vidare myten om det ensamma geniet och det pandemianpassade arbetssättet.

Tre frågor till Per Sandin

Vad handlar dina gästblogginlägg om?

- Om olika saker som har att göra med forskning, i vid mening. Bland annat om etikprövning av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Vad är bra med att blogga?

- Det är ett tillfälle att tänka högt kring frågor som berör forskare men som kanske inte är forskning i sig självt.

Hur många blogginlägg kommer det att bli?

- Ungefär ett halvdussin under tre månader.


Kontaktinformation