SLU-nyhet

Elsmart mat?

Publicerad: 25 oktober 2022
Tomatodling i växthus. Foto.

Klimatsmart mat har vi pratat om länge. Men i dagens verklighet, med elpriser som oroar de flesta för det mesta, funderar nog många också på vilken mat som är elsmart. Är klimatsmart mat och elsmart mat samma sak? Och om höga elpriser är här för att stanna – påverkar det våra matvanor framåt? Senaste avsnittet av SLU Future Foods podd Feeding your mind söker svaren.

En symbol för matproducenternas elkris skulle kunna vara ett växthus. Den här vintern blir det inte svenskproducerade tomater i butikernas grönsaksdiskar. 

– Växthusbranschen har i decennier varit drivande i att hitta lösningar och investera i energisnål teknik, och energiförbrukningen per producerad enhet har sedan 1980 minskat med i princip 90 %. Ändå är elen för dyr nu för att producera svenska vintertomater, och tomater kan nog bli en bristvara när vi vill importera i vinter, konstaterar Carl-Johan Bergstrand, universitetslektor vid institutionen för biosystem och teknologi vid SLU i Alnarp. Han hoppas att innovationer kring ännu mer elsnåla växthusodlingar fortsätter, samtidigt som risken att en del producenter slås ut nu är uppenbar.

Vinterodlade växthusgrönsaker är en ganska ny företeelse i Sverige. Att äta mat i säsong är annars ett sätt att vara både klimatsmart och elsmart; men också säsongens grödor kräver sedan el för att förvaras i kyla. Och med våra breddgraders relativt korta växtsäsong har, inte minst historiskt, animalieproduktion varit en viktig del av matförsörjningen. Hur klarar den dyr el eller rentav avbrott i elförsörjningen?

– El krävs för ventilation och uppvärmning av stallar, drift av fodervagnar, mjölkrobotar, vattentillförsel, krossen för fodertillverkning … så hur drabbad animalieproduktionen är beror helt på vilken produktion man har. Och de som redan investerat i egna anläggningar för biogas, sol- och vindkraft kommer att kunna stå väldigt robusta genom det här, säger Stefan Gunnarsson, samverkanslektor för hållbar animalieproduktion vid SLU i Skara. Han konstaterar att nuläget testar beredskapen.

– Vem hade vetat det här för ett och ett halvt år sedan? Hur det går med elpriserna beror på kriget i Ukraina, hur Europa kan ställa om från naturgas, och hur Sverige planerar framöver. Vi kanske måste vara beredda på fortsatt höga priser.

Sebastian Remvig, projektledare på Kompetenscentrum Företagsledning vid SLU i Alnarp, tror inte att höga elpriser kommer att få lantbrukare att lägga ner, eftersom el för de flesta inte är en så stor andel av utgifterna. Ofta finns det också stora vinster att göra genom att eleffektivisera och genom att investera i egen elproduktion.

– Men det är ganska svårt att ge råd till lantbrukare kring elpriset just nu. Man måste fundera på vad investeringar i egen elproduktion kostar, och ha med sig att så sent som 2020 hade vi i princip de lägsta elpriserna någonsin, med pandemin som minskade efterfrågan, samtidigt som vi hade väldigt välfyllda vattenmagasin. Vi har sådana svängningar just nu.

I poddavsnittet intervjuas också Cecilia Sassa Corin från Hushållningssällskapet Västra om hushållsel och hemmets vanor och Mattias Vesterberg från Umeå Universitet om samhällets elförbrukning.

Hör mer i Feeding your mind avsnitt 28: Elsmart mat

Fakta:

Feeding Your Mind är en podcast från forskningsplattformen SLU Future Food vid SLU. Intervjuar gör Ylva Carlqvist Warnborg. Musiken i podden är Feeding Your Mind av Johan von Feilitzen.