SLU-nyhet

Webbinarieserie fortsätter att diskutera tätortsnära skogar

Publicerad: 18 oktober 2022
Träd i höstfärger och en person på en gångväg.

Den digitala serien om tätortsnära skogar som startade i september 2021 återkommer i höst med tre nya webbinarier.

– Denna höst har vi fått till ytterligare en bra mix av talare med intressanta och aktuella ämnen. Vi kommer först att få ta del av historiken kring forskningen om stadsnära skogar för att sedan ta oss till insikter kring adaptivt skogsbruk i Latinamerika under pandemin. Till sist avslutar vi med några framtidsanalyser kring skötsel av tätortsnära skog. För mig blir det en väldigt tydlig resa där vi först använder ett historiskt perspektiv för att sedan ta oss till pandemin som ligger mer i närtid för att avsluta i det mer framåtblickande, säger Dimitris Athanassiadis, Hub-koordinator i Umeå för framtidsplattformen SLU Urban Futures och ledare för Urban Forests-projektet.

Webbinarieserien är ett samarbete mellan framtidsplattformarna SLU Urban Futures och SLU Future Forests. Målet med serien är att belysa olika aspekter och möjligheter för fortsatt forskning om skogar i tätortsnära miljöer.

– Jag hoppas att ännu fler anmäler sig till vår serie. Även från discipliner och ämnen som kanske inte alltid kopplas till just skogsvetenskap. Vi vill nå en bred publik och inspirera fler till att arbeta tvärvetenskapligt och samarbeta mellan fakultet, ämnesområden och arbetsplatser. Alla är varmt välkomna, avslutar Dimitris Athanassiadis.

Se tidigare inspelade presentationer i serien på Youtube

Höstens webbinarier

20 oktober

Tätortsnära skogsbruk och grön infrastruktur – ett historiskt perspektiv

Presentatör: Anders Lindhagen (SkogD), grundutbildningsansvarig och forskare vid institutionen för skogsekonomi, SLU.

15 november

Adaptiv styrning av urbana grönområden i Latinamerika – insikter under Covid-19

Presentatör: Adan L. Martinez Cruz, universitetslektor vid institutionen för skogsekonomi, SLU.

8 december

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog

Presentatör: Torgny Lind, forskare vid institutionen för skoglig resurshushållning, SLU.