SLU-nyhet

Biodiverse nr 2 om Miljöbedömning och biologisk mångfald

Publicerad: 02 november 2022
Foto omslag: Anette Löf

Hur kan biologisk mångfald värderas? Går det att kompensera för förlorad biologisk mångfald? Vad spelar kumulativa effekter för roll? Läs nya numret av Biodiverse där ämnena kretsar kring miljöbedömning och biologisk mångfald.

"Hur ska man beakta biologisk mångfald i miljöbedömningar? Biologisk mångfald är så komplext och svårgripbart, och samtidigt fullständigt grundläggande för alla sorters bedömningar som ska ligga till grund för samhällsutvecklingen. Vi har inte ett färdigt svar på hur biologisk mångfald ska passa in i en så pass formaliserad process som miljöbedömning, men vi behöver komma längre än att bara konstatera att dagens teori och praktik inte är tillräcklig." Det skriver föreståndaren för SLU Centrum för biologisk mångfald, Torbjörn Ebenhard, i sin ledare för det nya numret av Biodiverse.  

Miljöbedömning är ett vida använt och globalt spritt miljöpolitiskt instrument. Internationell forskning visar dock att det ofta inte tas tillräcklig hänsyn till biologisk mångfald i miljöbedömningar och beslutsfattande. Det finns en potential för utveckling – både när det gäller användningen av miljöbedömningar i sig men särskilt när det gäller hur biologisk mångfald beskrivs och värderas.

I biodiverse skriver en rad forskare om olika perspektiv på detta, till exempel kumulativa effekter (samverkande faktorer) som över tid kommit att bli en grundbult för strategisk miljöbedömning och hållbart nyttjande av naturresurser.

Konferens med kompletterande tema

Årets stora konferens vid CBM är 2022 en hopslagning av Mångfaldskonferensen och MKB-dagen, och kommer handla om miljöbedömning, MKB och biologisk mångfald: . Det aktuella numret av biodiverse ger en kompletterande och fördjupad bild av denna komplexa och angelägna frågeställning.

Ur innehållet

Värdering av naturen och miljöbedömningar, av Marie Kvarnström

Vem ska planera för jordbruksmarken? Intervju med Lisa Reiter på Jordbruksverket.

Sten på sten. Ett forsknings- och förvaltningsperspektiv på kumulativa effekter med renskötsel som exempel, av Anette Löf.

Bristande uppföljning i ekologisk kompensation, av Erik Öckinger

Bedömning av resiliens som en del av miljöbedömning, av Mike Jones

Hur artskydd tillvaratas i beslutsprocesser om vindkraft, av Jonas Sandström

Läs mer

På CBM:s webbplats har vi mer information om tidningen Biodiverse: www.slu.se/biodiverse

Biodiverse finns också som webbtidning på www.biodiverse.se. Där kan man läsa alla nummer av tidningen, både som pdf och som webbartiklar, sedan starten 1996.

Fakta:

Om Biodiverse

Biodiverse är tidningen för dig som är intresserad av kunskap och forskning om biologisk mångfald, miljö och naturvård. Tidningen tar upp aktuella ämnen och händelser inom svensk naturvård och internationell naturvårdsutveckling kopplat till biologisk mångfald. Biodiverse ges ut av SLU Centrum för biologisk mångfald. Prenumeration är gratis inom Sverige.

 


Kontaktinformation

Tidningen Biodiverse från CBM:

Annika Borg, redaktör
SLU Centrum för biologisk mångfald, institutionen för stad och land
annika.m.borg@slu.se, 018-67 12 12, 072-522 03 23