SLU-nyhet

Svenska och lokala studenter hjälps åt att utforska fisket i Mocambiques viktiga sjögräsängar

Publicerad: 24 november 2022
Tre dykare under vatten

Småskaligt fiske förser miljontals människor i Mocambique med protein och viktiga näringsämnen. Bazarutos skärgård, halvägs upp längst Mocambiques kust, är inget undantag. Människorna på öarna och längst kusten fiskar dagligen från små båtar i de närliggande sjögräsängarna. Likt många andra ställen runt om i världen, finns det indikationer på att mängden fisk och storleken på fisken har minskat i fångsterna i Bazaruto. Den marina parken som förvaltar området är oroliga och har bett forskare på SLU om hjälp att studera fisket och dess effekt i sjögräsängarna för att bättre kunna förvalta dessa värdefulla områden i framtiden.

I mitten på oktober åkte forskare från institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), Stockholms Universitet och Federal University of Santa Maria, Brasilien till Maputo i Mocambique tillsammans med exjobbare från Sverige.

- Väl på plats, höll vi i workshops med två lokala universitet i syfte att utbyta kunskap, nätverka och stärka pågående samarbeten, säger Charlotte Berkström, forskare vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).

Efter workshopen åkte gänget vidare till Bazarutos skärgård i sällskap av lokala studenter och forskare från Universidade Eduardo Mondlane och Universidade Pedagogica.

Fältarbete ger kunnande i praktiken

De lokala studenterna på kandidat- eller masternivå har nyligen deltagit i ett specialdesignat program i marinbiologi anordnat av organisationen Natura. Studenterna har fått lära sig simma, dyka och förstå hur den marina världen i Mocambique fungerar.

För att utvecklas ytterligare fick alla studenter delta i fältarbetet i Bazaruto där de fick lära sig hur man räknar fisk och studerar habitaten snorklandes längs med transektlinor (se faktaruta).

De fick även hjälpa till med att installera gopro-kameror för att undersöka fisk under högvatten när det är för djupt för att snorkla.

Intervjuer med lokala fiskare

För att förstå vem som fiskar, var man fiskar, vad som fiskas och hur mycket som fiskas intervjuades lokala fiskare med hjälp av tolkar. Här var de lokala studenterna en stor tillgång och hjälpte till med språket. Forskarna har nu åkt tillbaka till sina heminstitutioner men exjobbarna är kvar fram till december och fortsätter insamlandet av data med hjälp av den marina parken och de lokala studenterna.

- Fältarbetet i Bazaruto var väldigt framgångsrikt och det känns bra att kunna bidra till kapacitetsuppbyggnaden av marin expertis i landet, säger avslutar Charlotte Berkström.

Projeket i Mocambique är en del av SLU Aquas internationella utvecklingsarbete.

Fakta:

Fisk och habitatinventering med transektlinor

För att få ett mått på hur mycket fisk det finns i ett område är en vanlig metod att simma längs en redan uppmätt sträcka genom att använda sig av en transektlina, och identifiera, notera storlek och räkna antal fiskar inom ett visst avstånd på vardera sidan av transekten.

Längden på transekten och hur långt ut på sidorna man räknar fisk varierar beroende på sikten i vattnet men ofta är en transekt 25 eller 50 m lång och man räknar fisk inom 2-5m på vardera sida. Ofta inventerar man även habitatet i transekten.

I våra studier i tropiska havslandskap lägger vi ofta slumpmässigt ut ca fem stycken 25 x 25 eller 50 x 50 cm rutor inom transekten där vi estimerar täckningsgrad av olika habitat som sjögräs, korall, sand etc. I sjögräs brukar vi även mäta längden på en sjögräsplanta i varje hörn och räkna antalet skott.


Kontaktinformation

Charlotte Berkström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
charlotte.berkstrom@slu.se, 010-478 41 65