SLU-nyhet

Skogliga framtidsprojekt finansieras av Ljungbergsfonden

Publicerad: 29 november 2022
Foto på svenskt skogslandskap

Efterfrågan på biobränslen från skogen lär vara fortsatt stor i framtiden. Nu ska ett kursmaterial i skogsbränslehantering tas fram vid fakulteten för skogsvetenskap. Projektet finansieras av Ljungbergsfonden, som också beviljat medel till utveckling av en webbaserad skoglig inventeringssimulator.

De båda beviljade projekten har tydligt sikte mot att utveckla SLUs skogliga utbildningar, med nytt pedagogiskt spetsmaterial.

– Marknaden för skogsbränslen kommer troligtvis att växa och är en viktig del i den gröna omställningen. Samhället behöver expertkunskaper på området, och våra skogliga studenter har en viktig roll att axla, säger Ola Lindroos, vicedekan för utbildningsfrågor vid fakulteten för skogsvetenskap.

Ljungbergsfonden har därför beviljat finansiering som gör det möjligt att utveckla ett kursmaterial.

Fonden beviljar också 750 000 kronor till fakulteten för att utveckla en webbaserad skoglig inventeringssimulator, för att utveckla utbildningen om effektiv datainsamling.

– Vi är givetvis jätteglada att Ljungbergsfonden valt att återigen investera i framåtsträvande utbildningsprojekt vid SLU och fakulteten för skogsvetenskap, säger vicedekan Ola Lindroos.

Med de två senast beviljade projekten uppgår Ljungbergsfondens finansiering i pågående projekt vid vid fakulteten för skogsvetenskap till nära 20 miljoner kronor.

Läs mer om Ljungbergsfonden.

Nya projekt:

Skogsbränslehantering, kursmaterial: 144 000 kr. Kontaktperson Torgny.Soderman@slu.se

Webbaserad skoglig inventeringssimulator: 750 000 kr. Kontaktperson Anton.Grafstrom@slu.se

Pågående projekt:

Skogslabbet”. Beviljat 12,5 miljoner kr. Kontaktperson: jessika.lagrelius@slu.se   

Världsledande utbildningslab 2.0”. Beviljat  2,0 miljoner kr. Kontaktperson: jonas.bohlin@slu.se  

”Simulator som läromedel 2.0”. Beviljat 1 ,8 miljoner kr. Kontaktperson: carola.haggstrom@slu.se   

”Virtual Wood Arena”. Beviljat 1,1  miljoner kr. Kontaktperson: dag.fjeld@slu.se  

Mer effektiv planering av drivning med mindre markskador – digitala stöd för utbildning av operatörer, planerare och drivningsledare”. Beviljat 0,8 miljoner kr. Kontaktperson: back.tomas.ersson@slu.se

 ”Nya kursmoduler, digitalisering”. Beviljat 0,7 miljoner kr. Kontaktperson: emanuel.erlandsson@slu.se


Kontaktinformation