SLU-nyhet

Pressinbjudan: Svenska fladdermuskonferensen 2022

Publicerad: 02 november 2022
Foto på dvärgfladdermus

Intresset för fladdermöss har växt enormt de senaste åren, och fladdermössen är idag en självklar del av naturvård, naturupplevelser och bevarandet av kulturlandskapet. Fladdermuskonferensen vill samla alla som är intresserade av fladdermöss under samma tak för att ta del av forskning, kunskap, tankar från myndigheter, teknik och konst. Konferensen äger i år rum i Uppsala den 11–13 november.

Det är inte bara intresset för fladdermöss som har växt, de spelar också allt oftare en avgörande roll i miljöarbetet. Eftersom de är strikt skyddade har de fått stor betydelse vid alla miljöbedömningar, till exempel i vindkraftsärenden eller andra exploateringar.

Intresset för detta djur avspeglas i tillströmningen av medlemmar till föreningen BatLife Sweden och intresset för dess årliga konferens. I år ges Svenska Fladdermuskonferensen den 11–13 november i Uppsala, i samarbete med SLU Centrum för biologisk mångfald.

Fladdermuskonferensen behandlar alla aspekter av fladdermöss – ekologi, naturvård, artbestämning, teknik, konflikter med markanvändning med mera. Här blir det föredrag, posterutställning och workshops om allt från teknik för artbestämning till fladdermöss i konsten.

Fredagen 11 november riktar sig framförallt till myndigheter och forskare, då betydelsen av fladdermöss i naturvårdsarbetet diskuteras. Under helgen fortsätter konferensen med fokus på det ideella artskyddsarbetet. Syftet med konferensen är att öka kunskaperna om djurgruppen och deras betydelse i ekosystemet, samt att visa hur fladdermössen kan bevaras i kombination med olika typer av markanvändning.

BatLife Sweden är en ideell förening med syfte att främja kunskapsuppbyggnad och bevarande av fladdermöss och deras livsmiljöer. Föreningen bildades 2019 och anordnade sin första konferens 2021, då ca 150 personer träffades i Göteborg för att dela kunskap om fladdermöss i Sverige.

Program

Fredag 11 november: Myndighets- och forskningsdag. Naturvård, forskning, inventering, bestämmelser, lagar och regler.

Lördag 12 november: Seminarier och workshops. Ljudbestämning, forskningsrön och ny kunskap.

Söndag 13 november: Allt om fladdermöss, inklusive konst om fladdermöss och naturguidning.

Journalister som vill delta kan kontakta

Johan Eklöf, naturvårdskonsult, författare och vice ordförande i BatLife Swedens styrelse: johan.eklof@gmail.com, 073-366 17 61

Johnny de Jong, forskningsledare vid SLU Centrum för biologisk mångfald och ordförande i BatLife Swedens styrelse: johnny.de.jong@slu.se, 070-227 19 14

Kort om konferensen

Tid: 11-13 november med start kl. 9 den 11/11, och avslut kl 13 den 13/11.

Plats: Loftets hörsal, SLU:s campus Ultuna, Uppsala.

Mer information och fullständigt program: batlife-sweden.se/konferens-2022/

Mer om fladdermöss

Fladdermöss är en av de artrikaste däggdjursgrupperna med över 1400 olika arter i världen. Deras anpassningar till nattliga jakter på insekter med hjälp av ekopejling, förmåga att spara på energi och gå i dvala och andra listiga anpassningar för att sprida sig över hela världen har alltid fascinerat. På senare tid har deras samexistens med olika typer av virus uppmärksammats. I Sverige är fladdermössen strikt skyddade. Förutom att individer inte får störas eller skadas så ska även deras kolonier, övervintringsplatser, viloplatser och viktiga habitat bevaras, vilket inte alltid är helt enkelt eftersom fladdermöss ofta lever nära människor och konkurrerar om utrymmet.


Kontaktinformation