SLU-nyhet

Hållbarare jordgubbar när humlor levererar biologiskt bekämpningsmedel mot gråmögel

Publicerad: 21 mars 2022
En humla sitter på en jordgubbsblomma. Foto.

En biologisk bekämpningssvamp har visat sig minska gråmögelinfektioner hos jordgubbar när bekämpningsmedlet levererades av humlor. Metoden ökade jordgubbarnas hållbarhet med nästan 100%. Att ta fram nya biologiska bekämpningsmedel och vidareutveckla dem är viktigt eftersom vi just nu har få hållbara metoder för att bekämpa gråmögel.

Gråmögel orsakat av svampen Botrytis cinerea är en av de mest förödande sjukdomarna hos många grödor, inklusive jordgubbar. Gråmögelinfektionen leder till att hållbarheten hos grödorna minskar avsevärt. Vanligtvis bekämpas gråmögel genom att spruta syntetiska fungicider på plantorna. För att nå miljömålen och klara nya regelverk behöver vi ersätta kemiska bekämpningsmedel med mer hållbara metoder. Dessutom leder kemisk bekämpning ofta till utveckling av resistens hos skadegöraren, och det gör produkterna mindre effektiva.

– I en ny forskningsstudie undersökte vi potentialen hos den jästliknande biokontrollsvampen Aureobasidium pullulans att hämma Botrytis cinerea för att öka hållbarheten för skördade jordgubbar. För att leverera det biologiska bekämpningsmedlet använde vi humlor, säger Johan Stenberg, en av forskarna bakom studien.

Humlor - framgångsrika leverantörer av bekämpningsmedel

Att använda humlor som vektorer för olika biologiska bekämpningsmedel blir mer och mer populärt. Eventuella potentiellt negativa effekter på humlornas prestanda har dock hittills inte undersökts i större skala.

– Våra resultat visar att humlornas prestanda och aktivitet inte påverkades negativt av A. pullulans under den fyra veckor långa försöksperioden. Humlorna lyckades plocka upp bekämpningsmedlet i pulverform och sedan bar de och deponerade den på blommorna, säger Mudassir Iqbal, en annan författare till den vetenskapliga artikeln.

Större skörd med bättre hållbarhet

Att låta humlor leverera biologiskt bekämpningsmedel under blomningen minskade utvecklingen av gråmögel på de skördade frukterna med 45 % och ökade hållbarheten med 100 % jämfört med kontrollbehandlingar.

– Det visade sig vara betydligt effektivare att leverera svampen med humlor i stället för att spraya på den. När A. pullulans sprayappliceras ökar luftfuktigheten runt blomman och då skapas en lämplig miljö där gråmöglet frodas, förklarar Matilda Jützeler, som skrev sin masteruppsats som en del av den här studien.

– Att göra nya effektiva biologiska bekämpningsmedel tillgängliga är viktigt eftersom det finns få hållbara metoder för att bekämpa gråmögel idag, avslutar Mudassir Iqbal.