SLU-nyhet

Hur långt har SLU kvar till klimatneutralitet?

Publicerad: 08 mars 2022
Studenter i MVM-huset, SLU. Foto.
Foto: Mark Harris, SLU.

SLU:s fossila utsläpp från tjänsteresor har minskat dramatiskt. Produktionen av fossilfri elenergi och värme ökar. SLU:s senaste miljömålsuppföljning visar att universitetet redan är på god väg mot visionen om klimatneutralitet år 2027. Vi får också högt betyg för arbetet med att hållbarhetsrusta våra studenter.

Vid utgången av 2021 hade de fossila utsläppen i samband med tjänsteresor redan minskat med 85 procent per helårsanställd. Det överskrider universitetets nuvarande miljömål om en minskning med 60 procent.

– Självklart beror våra utsläppsminskningar kring tjänsteresor på reserestriktionerna i samband med pandemin, men vi ser stora möjligheter att dra nytta av det vi lärt oss under pandemin om resfria möten, till exempel, säger Johanna Sennmark, miljöchef på SLU.

Alumner ger SLU:s utbildningar högt betyg för hållbarhetsfrågor

Ett av SLU:s miljömål handlar om hållbarhetsperspektivet i utbildningarna. I samband med senaste miljömålsuppföljningen tillfrågades SLU:s alumner om i vilken grad de fått bra verktyg för att arbeta med hållbarhetsfrågor i sin utbildning. De gav medelbetyget 7 på en skala från 1-10.

– Det är jätteroligt att alumnerna ger oss ett så högt betyg och det är ett kvitto på att vårt arbete med att få med hållbarhetsperspektivet i alla våra utbildningar ger resultat, säger Pär Forslund, prorektor vid SLU.

Genomsnittet på en kursutvärderingsfråga till studenter om hållbarhet har integrerats i utbildningen hamnade på 4,1 av 5 möjliga.

– Jag är stolt över våra ambitiösa miljömål och hoppas att vi kan följa den här utvecklingen. Vi har en hel del kvar att ta tag i, som till exempel en fossilfri fordonsflotta till 2027, fortsätter Johanna Sennmark.

Fakta:

SLU har som vision att vara ett klimatneutralt universitet 2027. Varje år följer universitetet upp mätbara miljömål inom energianvändning, utsläpp från tjänsteresor, inköp, utbildning och miljöanalys.

Från år 2022 har universitet och högskolor i Sverige i uppdrag att redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Johanna Sennmark, miljöchef, projektledare Lärosätenas klimatnätverk
Avdelningen för service, säkerhet och miljö, SLU
johanna.sennmark@slu.se, 018-67 15 85