SLU-nyhet

SLU Partnerskap Alnarp stödjer 11 nya projekt

Publicerad: 23 mars 2022

SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp har godkänt finansiering för 11 nya projekt. Sammanlagt har projekt beviljats med en totalbudget på drygt 7 miljoner kronor. Bland projekten som beviljades medel hittar vi modifiering av biogödsel för ökad användning i krukodling och för minskad torvanvändning, identifiering av resistenta askträd i sydsvenska bestånd och integrerad bekämpning av renkavle efter höstveteskörd.

SLU Partnerskap Alnarp beviljar medel för forskningsprojekt två gånger per år, under våren och under hösten. Partnersföretag kan tillsammans med forskare vid SLU i Alnarp söka medel för olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom de olika ämnesgrupperna. Totalt beviljades medel till forskningsprojekt om en totalbudget på 7 miljoner kronor. I summan ingår även beviljade medel från Wiklands fond.  
 
Följande projekt har beviljats medel: 

Ämnesgrupp Trädgård 

Modifiering av biogödsel för ökad användning i krukodling och för minskad torvanvändning (1400) 
Sökande: Håkan Asp 
Partners: Gasum AB, Stiftelsen Lantbruksforskning  

Inriktning på akvakultur som en källa för växtgödsling - En digitaliserad strategi för hållbar livsmedelsproduktion (1402) 
Sökande: Sammar Khalil 
Partners: Alnarp Food Tech Ekonomisk förening  

Kvantifiering av lagringsförluster i äpple orsakade av Neonectria ditissima för att vägleda odlarbeslut (1409) (Medel från Wiklands fond) 
Sökande: Jonas Skytte af Sätra  
Partners: Äppelriket Österlen ek för  

En heltäckande översikt av fruktträdskräftans epidemiologi i Svensk kommersiell äppelodling (1410) (Medel från Wiklands fond) 
Sökande: Larissa Gustavsson  
Partners: Äppelriket Österlen ek för, Kiviks musteri AB, Stiftelsen lantbruksforskning (SLF) 

 

Ämnesgrupp Växtodling 

Integrerad bekämpning av renkavle efter höstveteskörd - en jämförelse mellan jordbearbetning och mellangrödor  (1405) 
Sökande: David Hansson 
Partners: Hushållningssällskapet Skåne, Statens Jordbruksverk   

 

Identifiera genetiska regioner associerade med låg kadmiumackumulering i havrekärna (1408) 
Sökande: Fluturë Novakazi  
Partners: Lantmännen SW Seed 

 

Ämnesgrupp Biobaserade industriråvaror 

Etablering av mutationspopulationer i raps och fältkrassing (1401) 
Sökande: Li-Hua Zhu  
Partners: Crop Tailor AB, Lantmännens SW Seed

Ämnesgrupp Skog 

Vad vet vi om hyggesfritt skogsbruk i Sverige? En kunskapssammanställning baserad på skogliga fältförsök (1403) 
Sökande: Martin Goude  
Partners: Sveaskog 

Röja fram barrblandskogen (1404) 
Sökande: Therese Strömvall Nyberg 
Partners: Södra Skogsägarna ek för 

Effekt av UV-C ljus och värmebehandling på svampinfektioner och frögroning av Pinus sylvestris, Picea abies and Pinus contorta. (1407) 
Sökande: Iva Franic  
Partners: Sveaskog 

Rädda Asken, identifiering av resistenta askträd i sydsvenska bestånd (1411) 
Sökande: Michelle Cleary  
Partners: Skogforsk


Kontaktinformation

Håkan Schroeder
Verksamhetsledare, SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53