SLU-nyhet

Gröna Fakta om Poms rosinventering

Publicerad: 28 april 2022
Framsidan av tidningen Utemiljö, nummer 3 2022.

Gröna Fakta i Tidningen Utemiljö, nummer 3 2022, ägnas helt åt rosor som odlats, älskats och gått i arv i generationer. De är idag en del av vårt gemensamma gröna kulturarv. Artikelförfattarna Lars-Åke Gustavsson och Henrik Morin berättar om det svenska roskulturarvet och tar avstamp i den stora inventering, Rosuppropet, som genomfördes av Pom under åren 2004-2010.

I Gröna Fakta beskriver Lars-Åke Gustavsson, som var projektledare för Rosuppropet, och Henrik Morin, biträdande projektledare, den stora rosinventeringen, men också resultatet av den. Under rubriken "Rosupprop slutade med roslexikon" berättar de om hur Poms Rosupprop startade 2004 med uppdraget att spåra upp gamla odlingsvärda rosor som sedan länge varit försvunna ur handeln. Drygt hundra rosinventerare letade rosor och roshistorier över hela landet och totalt registrerades nära femtusen kända och okända rosor med en dokumenterad historia tillbaka till före 1950. Särskilt intressanta rosor samlades in och provodlades och efter många års utvärdering valdes sammanlagt 311 stycken ut för att bevaras i Nationella genbanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Förutom den unika samlingen äldre rosor i genbanken blev boken Rosarvet i Nationella genbanken ett annat resultat av inventeringen. Boken är skriven av Lars-Åke Gustavsson och Henrik Morin och berättar om hela den stora inventeringen, men beskriver också 274 av de utvalda genbanksrosorna. 

Ett annat resultat av inventeringen var den nya kunskap som kommit fram om geografisk utbredning av de äldre rosorna. Detta berättas om i Gröna Fakta, liksom vilka rosor som är typiska för olika tidsepoker. De tio vanligaste rosorna i äldre, svenska trädgårdar beskrivs också. Några av de berättelser kring äldre rosor som dokumenterades finns också återgivna i den avslutande artikeln "Kulturhistoriska vingslag".


Kontaktinformation