SLU-nyhet

Ny analytiker på Skogsskadecentrum: Entomolog med fokus på systemtänk

Publicerad: 27 april 2022
Maartje Klapwijk

I maj tillträder flera av SLU Skogsskadecentrums nya analytiker. Entomologen Maartje Klapwijk är en av dem.

Det känns jätteroligt, säger Maartje Klapwijk. Hon har en forskarbakgrund inom ekologi med intresse för bland annat populationsdynamik av skogsinsekter, invasiva arter och också god erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning efter att ha varit verksam inom Future Forests.

Överst på agendan för Maartje Klapwijk står granbarkborrarna. Just nu är det borrarna som orsakar de stora problemen för skogsägarna. Vid SLU finns redan mycket forskning och kunskap kring granbarkborrar men det saknas översikt.

Det finns så mycket cool forskning, men man måste vara insatt för att känna till vad som pågår. Det är min första prioritet – att jobba med systemperspektivet, att integrera den befintliga kunskapen och koppla upp den mot de områden där det saknas forskning.

Det finns planer på att tillsammans med andra forskare på SLU jobba vidare med att utveckla och validera ett risk-index som kan visa på risken för ett utbrott. Risken för utbrott påverkas troligen av samspelande faktorer som kan vara både biotiska (som tex sjukdomar) och abiotiska (som skogsbränder, torka, väderrelaterade händelser). Ett sätt att förbättra riskindexet är att jämföra indikationer mot observationer som gjorts i fält.

Det är viktigt att alltid anta ett helhetsperspektiv och inkludera möjliga tradeoffs, säger Maartje Klapwijk. Det kan handla om att åtgärder för att bekämpa granbarkborrar måste vägas mot skydd av biologisk mångfald. Det finns dessutom många andra insekter att hålla ett öga på från skogsskadeanalytikernas håll. Ett sista medskick från Maartje:

Vi måste passa oss för att fastna i gamla hjulspår. Som man brukar säga: den som har en hammare ser bara spikar. Vi vet inte vad framtiden kan föra med sig, inte heller i form av skogsskador. Så det är viktigt att ha ett öppet sinne.


Kontaktinformation