SLU-nyhet

Skogsutmärkelse till Anna-Lena Axelsson

Publicerad: 12 april 2022
Anna-Lena Axelsson. Foto.

Anna-Lena Axelsson, koordinator för SLU:s miljöanalysprogram Skog, tilldelas Guldkvisten. Juryn skriver i sin motivering att ”Anna-Lena Axelsson är en stark och viktig röst för fakta och kunskaper i en stundtals överhettad skogsdebatt”.

Anna-Lena Axelsson är jägmästare och har disputerat i skoglig vegetationsekologi med inriktning mot skogshistoria vid SLU. Hon deltar ofta på aktiviteter med deltagare från olika delar av skogssektorn, där hon berättar hur man kan, och inte kan, använda skoglig data och statistik.

– Ofta handlar det om att man missförstår. Man pratar om olika saker och pratar förbi varandra. Ett bra exempel är gammal skog – vad är egentligen gammal skog och hur definieras det? säger Anna-Lena Axelsson.

Anna-Lena Axelsson är också aktiv i skogsdiskussioner på sociala medier där hon upplever att tonen oftast är trevlig och konstruktiv.

– Man kan tycka olika men det går att resonera och det är också ett bra tillfälle att kunna svara på frågor som dyker upp. Jag strävar alltid efter att man måste få in fakta och kunskap och utgå från det i debatten, säger Anna-Lena Axelsson.

Detta engagemang i kunskapsspridning och viljan att bidra i debatten lyfter juryn i sin motivering: ”Med källkritik, generöst delande av relevant skogsforskning och den vänligt ställda frågan ”Hur vet du det?” ger hon ett viktigt bidrag till en balanserad och initierad skogsdebatt.”

Guldkvisten delas ut årligen av Föreningen Skogen. Läs mer på Föreningen Skogens hemsida. Själva utlämnandet sker den 27 april på Forum för Bioekonomi.

Fakta:

Motiveringen till utmärkelsen

”I en tid med ökande välstånd, växande global befolkning och tilltagande krav på rättvis fördelning blir samhällsproblemen allt komplexare. Som en reaktion söker sig många till enkla svar. Inte sällan offras respekten för verklighet, fakta och logik, också i skogsdebatten.

Som ett bålverk mot den utvecklingen står Anna-Lena Axelsson, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet. Outtröttligt röjer hon upp i en snårig debatt där tvärsäkra röster stundtals får stort genomslag tack vare hög volym snarare än god analys. Med källkritik, generöst delande av relevant skogsforskning och den vänligt ställda frågan ”Hur vet du det?” ger hon ett viktigt bidrag till en balanserad och initierad skogsdebatt.

Anna-Lena Axelsson är en stark och viktig röst för fakta och kunskaper i en stundtals överhettad skogsdebatt.”