SLU-nyhet

SLU tar en ledande roll i de svenska lärosätenas klimatarbete

Publicerad: 17 mars 2022

Alla universitet och högskolor som är medlemmar i SUHF, är nu också med i deras nystartade klimatnätverk. SLU ska koordinera nätverket.

En värdkonstellation, som koordineras av SLU, kommer att driva på och utveckla aktiviteter inom klimatnätverket. Förutom SLU, består av värdkonstellationen av Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Gruppen kommer under våren att söka medel från Vinnova och Formas för att utveckla arbetet inom klimatnätverket.

- Vi är glada över att SLU genom miljöenheten har åtagit sig att leda arbetet inom klimatnätverket, säger Ylva Hillbur medlem i expertgruppen för samverkan i SUHF och vicerektor på SLU. Det visar att vi vill göra skillnad och att vi har ett driv i frågan, och det sätter ytterligare, positiv, press på vårt eget omställningsarbete.

Förväntningarna på projektet är stora. Hela sektorn ska med i klimatomställningen och målsättningen är att gemensamt skapa fler verktyg för att nå åtagandena inom Parisavtalet. Det ska ske genom att arbeta med hur utbildning och forskning kan bidra ännu mer, men även genom ett minskat klimatavtryck från lärosätenas egna aktiviteter. Alla lärosäten ska kunna dra nytta av nätverket, det bygger på insikten att vi stöttar varandra och att vi är effektivare tillsammans än var och en för sig.

 

Har du några frågor?

Hör gärna av dig till projektledaren eller någon ur värdkonstellationen.

SLU: Johanna Sennmark, projektledare SUHF klimatnätverk

KI: Karin Dahlman Wright, professor och vice ordförande i Rådet för miljö och hållbar utveckling

KTH: Kristina von Oelreich, hållbarhetschef

SU: Magnus Breitholtz, ordförande SU:s miljöråd

ORU: Frans Prenkert, professor och ordförande i Örebro universitets plattform för en hållbar framtid

UMU: Lisa Redin, miljö- och hållbarhetsstrateg

Sveriges förenade studentkårer: Mathilda Fredriksson

Fakta:

Vid Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF:s förbundsförsamling i mars 2019 presenterade Chalmers och KTH ett gemensamt förslag på ramverk kring klimatåtaganden för universitet och högskolor. Syftet med Klimatramverket var att mobilisera lärosäten i Sverige att öka takten och vara pådrivande i klimatomställningen.