SLU-nyhet

Lektidsportalen – webbaserat system ska minska störningar i vattenmiljön

Publicerad: 17 maj 2022
Abborrom

Lektidsportalen är ett webbaserat system med information om var olika fiskarter förekommer och när de är som känsligast för påverkan. Den kunskapen är viktig för den som planerar och utför arbeten som påverkar vattenmiljön som till exempel muddring och byggnationer.

- Efter drygt 10 års arbete kan vi nu äntligen öppna vårt och Havs - och vattenmyndighetens gemensamma projekt för allmän användning, säger Ronny Fredriksson, miljöanalytiker vid SLU Aqua, som tillsammans med sin kollega Mårten Erlandsson utvecklat lektidsportalen.

Lektidsportalen identifierar i vilka vatten våra svenska fisk- och kräftdjursarter förekommer, samt illustrerar när under året olika arter är som mest känsliga för påverkan.

- De flesta fisk- och skaldjursarter bedöms vara som mest känsliga för störningar vid leken, därav namnet på applikationen, men även andra stadier som ägg- och larvstadier och lekvandring kan var extra känsliga för vissa arter och behöver tas i beaktande vid exploateringsarbeten, säger Ronny Fredriksson.

Portalen är tänkt att minska risken för störning vid arbeten i vatten, t.ex. vid muddring och är främst utvecklad som ett stödsystem för handläggare på våra länsstyrelser som jobbar med prövning och tillsyn, men även konsulter, miljödomstolar kan dra nytta av den samlade informationen i portalen-

SLU Aqua (institutionen för akvatiska resurser) har sammanställt den biologiska informationen i portalen och ansvarar även för att informationen hålls uppdaterad.


Kontaktinformation

Ronny Fredriksson, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ronny.fredriksson@slu.se, 010-478 41 70

Mårten Erlandsson, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
marten.erlandsson@slu.se, 010-478 41 71