SLU-nyhet

Projekt vid SLU på IVAs 100-lista

Publicerad: 12 maj 2022
Porträtt av Stephan Köhler. Foto.

Den årliga 100-listan över viktiga forskningsprojekt är nu presenterad av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). I listan återfinns åtta projekt där Sveriges lantbruksuniversitet deltar, varav två från institutionen för vatten och miljö.

IVAs 100-lista omfattar forskningsprojekt som har potential att skapa nytta i samhället genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Institutionen för vatten och miljö är involverad i två projekt på listan. Det ena projektet ”Real time optimization of drinking water treatment” handlar om optimering av fällning under dricksvattenberedningen. Det andra projektet ”DiCyano” handlar om användning av AI och databaserade analyser som ska hjälpa vattensektorn med klimatanpassning och åtgärder. Stephan Köhler, professor vid institutionen för vatten och miljö, SLU, är engagerad i båda projekten:

- I det ena projektet bidrar jag med min kunskap om humusämnernas egenskaper och hur de bäst kan avlägnas från vattenfasen. I det andra är det kunskap om Mälarens vattenkemi och dricksvattenberedningen som kommer till nytta.

Syftet med 100-listan är att ge de pågående projekten större uppmärksamhet och möjlighet att omsätta forskningen till nya lösningar och samhällsnytta.

Vilken betydelse har projekten för SLU?

- I båda projekten kommer SLU i kontakt med tillämpade frågeställningar som rör vattenkvalitet och hållbarhet, säger Stephan. De är samhällsrelevanta och en del av SLUs långsiktiga forskningsintressen och stärker därmed forskningen här.  

Båda projekten är med på listan som presenteras på IVA.se.