SLU-nyhet

Åtta nya Organic RDD-projekt i Danmark

Publicerad: 20 juni 2022

ICROFS, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer publicerade nyligen vilka projekt som beviljats medel i den senaste omgången av Organic RDD (nr 7). Totalt utlystes 48 miljoner danska kronor och i de projekt som valdes ut står ämnen som klimat, miljö, biologisk mångfald och djurvälfärd i fokus.

ICROFS fick in 20 ansökningar på sammanlagt 131 miljoner danska kronor i utlysningen förra året. De åtta projekt som sedan valdes ut berör följande ämnen:

  • Förädlingsstrategier för att stärka den ekologiska spannmåls- och mjölindustrin
  • Ny teknik för foder- och sockerbetsodling
  • Hållbara koncept för att minska kors utsläpp av metan och klimatavtryck från slaktgrisar och kycklingar
  • Nya lokala proteinkällor och optimerad proteinförsörjning för ekologiska slaktgrisar och kycklingar
  • Förbättrad odling av ekologiska ärter som ett proteinrikt livsmedel med god smak
  • Optimering av biologisk mångfald på ekologiska gårdar och i det omgivande landskapet

Läs mer detaljerat om projekten på ICROFS webbplats: Organic RDD 7

 

 


Kontaktinformation