SLU-nyhet

Hon brinner för skogsbränder

Publicerad: 07 juni 2022
Inka Bohlin

Ett erbjudande om post doc-tjänst hos skogsbrandsforskaren Anders Granström lockade Inka Bohlin från Östra Finlands universitet i Joensuu till SLU. Nu är hon en av SLU Skogsskadecentrums analytiker med fokus på bränder och torka.

Jag har min bakgrund inom inventering, kartering och fjärranalys av skog. Jag fick chansen att jobba med Anders Granström i spåren av den stora branden i Västmanland och det var jätteroligt. Att vara på plats är det bästa läromedlet, säger Inka Bohlin.

Hon berättar med stor entusiasm om att följa skogsbranden i spåren och analysera förloppet, hur elden spred sig, var det gick snabbt, allt genom Anders Granströms beskrivningar av brandförloppet som är väl dokumenterat. Hennes postdoc handlade om kvantifiering av mängden fallna träd efter branden med hjälp av flygburen laserdata. Hon analyserade även brandspridning i Västmanland med olika programvaror och deltog i en kurs om naturvårdsbränningar.

I såväl Finland som Sverige har skogsbränder varit ett mindre utforskat område om man jämför med Kanada, USA och södra Europa. En förklaring till det är att vi inte har haft lika omfattande skogbränder och bränder har oftast släckts effektivt. Men ett par torra och eldfängda somrar under 2010-talet väckte samhällets intresse på nytt.

Beredskap för torka och brand

Vi behöver förbereda oss på att torka och skogsbränder blir vanligare. Mitt jobb handlar om att analysera hur vi ska tackla de här frågorna. Till att börja med ska jag sammanställa vad som är på gång, vilka aktörer det är som jobbar inom området och vilka data och vertyg vi redan har, säger Inka Bohlin som ser fram emot att lyfta det här ämnet inom SLU Skogsskadecentrum.

Nästa steg, säger hon, är att analysera vad som saknas i form av kunskap, verktyg och metoder för att miska risken för bränder och hantera skogsbränder och torka effectivt sätt. Det kan handla om förbättrad karteringar av bränsle, till exempel en karta som visar vilken typ av bränslestruktur som finns och hur riskerna för brand ser ut i landskapet

Brandrisk i skogbruksplanen

Min dröm är att någon gång i framtiden ha en variabel i skogsbruksplanen som beskriver brandrisken, till exempel bränsletyp, säger Inka Bohlin.

Det kan också handla om analyser hur brandrisk och torka kan tas hänsyn i skogsbruket t ex. genom trädslagsbyte och vilka konsekvenser olika metoder kan ha, eller tex. sammanställningar av viktiga rutiner för övervakning efter branden.

Jag kommer att ta vid med en del saker som Anders redan börjat på – att få bättre struktur och kvalitet på indata om bränder i Sverige. Det är något som också ligger till grund för forskning. Och jag är glad över att få ha Anders som mentor för uppdraget. Han är nestorn inom svensk skogsbrandsforskning.


Kontaktinformation

SLU Skogsskadecentrum

Föreståndare: Jonas Rönnberg
jonas.ronnberg@slu.se; +46 40 41 51 79 eller +46 706 72 76 43

Biträdande föreståndare: Wiebke Neumann Sivertsson
wiebke.neumann@slu.se; +46 90 78 68 117 eller +46 706 34 90 51

Biträdande föreståndare och ansvarig för forskarskolan: Åke Olson
ake.olson@slu.se; +46 18 67 18 76

Kommunikatör: Theres Svensson
Theres Svensson@slu.se; +46 90 78 68 228, +46 765 46 05 96

Administrativ koordinator: Katja Fedrowitz
katja.fedrowitz@slu.se; +46 18 67 21 96